klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Eisen aan ontwerp...

Al meer dan 30 jaar worden Wédéflex Duurzame Daksystemen onder alle denkbare omstandigheden en situaties gemaakt door Wédéflex gecertificeerde dakdekkersbedrijven. Deze Wédéflex Established Dealers zijn stuk voor stuk professionele bedrijven waarin kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid voorop staan. Bedrijven waarin mensen werken die de risico’s kennen van het werken op hoogte, het transporteren van materialen naar hoogte en het werken met branders en open vuur. Het getuigt van professionalisme de risico’s van het vak te onderkennen en deze vervolgens met een pakket van maatregelen te beheersen. In de afgelopen jaren is dat in ons vakgebied gebeurd met bijvoorbeeld veiligheid en het veilig werken op hoogte.

Het aanbrengen van bitumineuze dakbanen gebeurt al vele jaren door middel van de brander. Deze methode levert ons een constante kwaliteit en bewezen duurzame daksystemen op en is in ons klimaat een betrouwbare aanbrengtechniek. Wij vinden dan ook absoluut dat een techniek die zich al tientallen jaren als veilig heeft bewezen ook voor de toekomst behouden moet blijven. Bepaalde combinaties van ondergronden, isolaties, detailleringen en open vuur kunnen soms een brandgevaarlijke situatie opleveren. Daarom heeft de dakenbranche gezamenlijk een initiatief genomen, de NEN 6050; daarin worden dergelijke situaties benoemd en met een pakket van maatregelen het risico beheerst. Wédéflex werkt hier van harte aan mee en heeft producten ontwikkeld die in het kader van deze NEN kunnen worden toegepast, maar die natuurlijk wél aansluiten aan de Wédéflex filosofie: veilig, kwalitatief hoogwaardig én duurzaam. Ook hebben we cursussen voor onze Wédéflex Established Dealers georganiseerd, waarin hen is geleerd welke producten waar worden toegepast en hoe ze moeten worden verwerkt. Dit alles vanuit onze constante duurzaamheidgedachte.

NEN 6050 stelt prestatie-eisen waarin het ontstaan van brandgevaarlijke situaties moet worden vermeden. Het branden van dakbedekkingen kan veilig gebeuren wanneer brandbare ondergronden en naden en kieren die toegang bieden tot brandbaar stof en vuil worden afgesloten door lagen dakbedekking aan te brengen zonder het gebruik van open vuur.

De norm is van toepassing zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud.