klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Details, algemeen

Dakopstanden, dakdoorbrekingen en daken onder een overkragend bouwdeel moeten zo zijn ontworpen dat de kans op het ontstaan van brand door vlammen of vonken minimaal is.