klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Details, dakopstanden met schubvormig

Bij dakopstanden met plaat- of schubvormige afwerking mogen boven de dakopstand en over een zone van minimaal 750 mm in het dakvlak, gemeten vanuit de kim, geen werkzaamheden worden uitgevoerd met gebruik van open vuur (zie figuren 3 en 4)

Dakopstanden van lichtkoepels en dakventilatoren en dergelijke zijn dakopstanden met plaat- of schubvormige afwerking als de lichtkoepel of de dakventilator tijdens de werkzaamheden niet wordt verwijderd.

N.B. Indien de dakopstand tot 2 meter boven de beëindiging van de dakbedekking volledig uit beton, steen- of steenachtige materialen bestaat en op moment van uitvoering geen kieren heeft, mag wel open vuur worden gebruikt. Indien er een kier aanwezig is in de kim moet deze zijn afgeschermd met een strook die aan beide zijden van de kim ten minste 100 mm uitsteekt.

Een veel voorkomende schubvormige afwerking is voetlood. Indien voetlood aanwezig is in de gemetselde gevel en er geen sprake is van kieren in de onderconstructie en de dakopstand onder het voetlood mag bij deze aansluiting met open vuur worden gewerkt.