klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Details, overkragend

Indien de verticale afstand van een overkragend bouwdeel tot de bovenzijde van het dak kleiner is dan 2 meter mogen in een horizontale zone van 750 mm aan weerszijden vanaf deze lijn geen werkzaamheden worden uitgevoerd met gebruik van open vuur (zie figuur 5).