klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Termen en definities

Dakdoorbreking:
Onderbreking in het dak of het dakbedekkingssysteem, waarbij de dakbedekking wordt aangesloten op een plakplaat en niet wordt opgezet. Bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer of dakdoorvoer. Een valbeveiligingsanker is geen dakdoorbreking omdat de onderconstructie gesloten blijft.

Kier:
Nauwe min of meer spleetvormige opening van maximaal 10 mm breed.

Kiergevoelige onderconstructie:
Onderconstructie waarbij ongeacht de uitvoering en het ontwerp altijd kieren aanwezig kunnen zijn.

Onderconstructie:
Deel van het dak dat belastingen overdraagt naar de draagconstructie.

Plakplaat:
Afdichting van een dakdoorbreking met vlakke vormvaste plaat waarop een gesloten dakbedekkingssysteem kan worden aangesloten.

Werkzaamheden zonder open vuur
Werkzaamheden met een minimale kans op vlammen of vonken buiten de verwerkingsapparatuur.

Het werken met bijvoorbeeld hand- of meerkoppige branders, snijbranders en lasapparatuur zijn werkzaamheden met open vuur. Het werken met slijptollen is werken met open vuur indien sprake is van vonken. Het werken met hete lucht als er geen vlammen of vonken buiten de verwerkingsapparatuur kunnen voorkomen valt onder werkzaamheden zonder open vuur.