klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Thermische isolatie

Rondom een dakdoorbreking, bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer of een dakdoorvoer waarbij de dakbedekking wordt aangesloten op een plakplaat en niet wordt opgezet, moet over een afstand van minimaal 400 mm vanaf de rand van de dakdoorbreking thermisch isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan klasse A2 volgens NEN-EN 13501-1. De toepassing van dit isolatiemateriaal mag niet leiden tot een significante vermindering (> 40%) van de warmteweerstand bij de dakdoorbreking.