IN GESPREK MET...

OPDRACHTGEVER DE ALLIANTIE VASTGOED

De Alliantie Vastgoed is een woningcorporatie met goede en betaalbare huizen in de regio’s Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.
Recent heeft Wédéflex een presentatie over ‘Veilig werken op hoogte’ mogen geven aan diverse medewerkers van de Afdeling Vastgoed van De Alliantie. Benieuwd naar hun feedback gingen we in gesprek.

Waarom koos De Alliantie ervoor Wédéflex deze presentatie te laten verzorgen?
“De Alliantie is één van de grootste woningcorporaties van Nederland (54.000 eenheden) en er ligt nu een enorme ambitie en uitdaging voor ons: al ons verhuurbare bezit op de best mogelijke manier toekomstbestendig maken. We moeten daarom de juiste antwoorden formuleren op veelal complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid et cetera. Dat kunnen en willen we niet alleen en daarom gaan we verregaande samenwerkingen aan met marktpartijen die gespecialiseerd zijn in specifieke onderdelen als het om bouw en onderhoud gaat.”

“We zijn met diverse bouwspecialisten Resultaat Gerichte Samenwerkingen (RGS) aangegaan. Deze samenwer­kingen worden aan de hand van Kwaliteit Prestatie Indicatoren (KPI’s) uitgevoerd en getoetst. We hebben het dan over bouwkundig aannemers, installateurs, schilders, gevelbedrijven, dakdekkers, et cetera. De Alliantie wil met deze Resultaat Gerichte Samenwerkingen partners blijvend prikkelen. We willen ze uitdagen en scherp houden zodat ze continu nieuwe oplossingen bedenken die ons weer helpen onze ambitie waar te maken: CO2 neutraal zijn in 2050.”

“Het verbeteren en verduurzamen van de woningen maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het ondernemings­plan van De Alliantie. De Alliantie staat daarbij open voor innovaties die (bouw)­­­­partners samen met leveran­ciers brengen. Deze kunnen zich richten op producten, op systemen en op manieren van uitvoering. Ze moeten echter wel altijd een bijdrage leveren aan de pijlers die De Alliantie voor zichzelf gedefinieerd heeft: klantte­vredenheid (huurders), duurzaamheid en budget. De Alliantie heeft daarom ook partners en leveranciers geselecteerd die passen bij deze ambitie. Wédéflex Duurzame Daksystemen is er daar zeker één van.”

Waarom een presentatie over het onderwerp ‘Veiligheid’?
“We organiseren regelmatig thema­dagen op de Afdeling Vastgoed. We geven dan externe partijen de gelegenheid de medewerkers van deze afdeling uitgebreid te informeren over proces, techniek en kwaliteit en nu dus ook over veiligheid.”

“Een presentatie rondom het thema Veiligheid hoort bij de verantwoorde­lijkheid van partners die De Alliantie heeft geselecteerd. En Wédéflex is al jaren de leverancier van De Alliantie als het om dakbedekking gaat. De Alliantie heeft Wédéflex geselecteerd vanwege de kwaliteit van het product, de technische kennis en de onder­steuning die Wédéflex biedt. Daarom is het thema veiligheid bij Wédéflex in goede handen.”

Hoe hebben medewerkers van De Alliantie de presentatie ‘Veilig werken op hoogte’ ervaren?
“De deelnemers vonden de presentatie zeer nuttig en prettig. We hebben verschillende aspecten die met veiligheid te maken hebben nu weer veel scherper op het netvlies. Enigzins weggezakte kennis is weer opgehaald en nieuwe kennis is vergaard. Super­belangrijk voor mensen die bij hun werkzaamheden dag in dag uit met veiligheid te maken hebben.”

“Daarnaast heeft de presentatie ook nieuwe inzichten opgeleverd over waar je als opdrachtgever verantwoordelijk voor bent. Waar moet je op letten bij werken op hoogte? Hoe veranker je dat veiligheid te allen tijde voorop­staat? Je zou daar een KPI van kunnen maken richting de ketenpartners.

Het was, kortom, een zeer waardevolle presentatie waarvoor onze dank Wédéflex!”

TerugNaarNieuwsoverzicht_2