PROJECT IN UITVOERING

NIEUW DAKSYSTEEM VOOR INDUSTRIEEL RIJKSMONUMENT

De voormalige Lasloods op de NDSM-werf in Amsterdam wordt momenteel herontwikkeld. Het indrukwekkende gebouw, dat tot ons Industrieel Erfgoed behoort, wordt door Wédéflex Established Dealer Topdak uit Zwaagdijk voorzien van een geheel nieuw daksysteem.

Project : Herontwikkeling Lasloods, Industrieel Rijksmonument
te Amsterdam
Opdrachtgever/Eigenaar : BVF Projectmanagement BV te Limmen
Aannemer opdracht
: Regiobouw te Schiphol-Rijk
Wédéflex Established Dealer : Topdak Dakbedekkingen B.V. te Zwaagdijk
Omvang dakoppervlak
: Totaal circa 6.500 m²
Wédéflex producten
: Wédémec
Wédéflex Mineral Zwart

De Nederlandsche Dok- en Scheeps­bouw Maatschappij (NDSM) was ooit de grootste ter wereld, maar kon in de jaren ’80 niet voor een faillissement behoed worden. Vanaf die tijd stond het terrein leeg. Gelukkig ondergaat de NDSM-werf nu een indrukwekkende transformatie. Vele (voormalig) indus­triële gebouwen krijgen een nieuwe functie. Er hebben zich inmiddels opnamestudio’s, hotels en andere horecaondernemingen gevestigd, evenals diverse creatieve bedrijfjes. Het is nu een broedplaats voor creatief talent en een aantrekkelijke hotspot in Amsterdam.
De voormalige Lasloods is een Industrieel Rijksmonument en wordt herontwikkeld tot een toonaangevend Street Art Museum.

“De Lasloods was destijds een belang­rijk onderdeel van het productieproces van schepen”, vertelt Thom Ligthart van BVF Projectmanagement BV. “De rompen en scheepsdelen werden hier aan elkaar gelast. Vervolgens gingen schepen in zijn geheel – of onder­delen ervan – weer naar buiten voor de volgende bewerking. BVF kocht het pand zo’n tien jaar geleden aan en startte vier jaar geleden met de ontwik­keling. In de zomer van 2018 hebben we een go gekregen op de renovatie waar we nu middenin zitten. BVF is een partij die graag binnen­stedelijke projecten heront­wikkelt. Die zijn vaak moeilijk, maar dat maakt het werken eraan ook juist zo leuk.”

Uitdagingen dak Lasloods
“We hebben heel veel hechtingsproe­ven uitgevoerd”, vervolgt Edwin Wiepking, directeur-eigenaar van Topdak. “We ervoeren namelijk problemen met het bevestigen van de dakbedekking. Het pand is 27 meter hoog en het laagstgelegen dak ligt op 22 à 23 meter. Het totale dakopper­vlak beslaat 6.500 m². Uiteraard nemen we geen enkel risico: het moet gewoon muur­vast zitten.” We hebben daarom eerst, in samen­werking met specialisten van Wédéflex, Wédénop op proefbroodjes (betonpla­ten) getest. Maar door nog vochtige beton bleek deze constructie onvol­doen­de gehecht te zijn. Dit besloot ons gezamenlijk te doen switchen naar een ander dakbedekkingssysteem en kozen daarom voor een tweelaags mechanisch bevestigd systeem met Wédémec en Wédéflex Mineral Zwart.

Specifieke vereisten
Thom: “Je moet werken binnen de contouren en vereisten die een Indus­trieel Rijksmonument met zich mee­brengt. Er mag niets aan het uiterlijk veranderd worden. Je wilt het pand dus renoveren zonder dat je het ziet. Zo waren de onder­kanten van de oude dakplaten vervuild en dat wilden we ook weer terug laten komen. En de dakplaten zijn maar zeven cm dik. Als je daar een zwaar systeem op bevestigt, betekent dat meer massa wat een risico op overspanning met zich meebrengt. Daar­naast moet je rekening houden met de belasting van water en sneeuw en met de veiligheids­vereisten van nu. Het is dus een hele uitdaging geweest voor Topdak om hier de juiste oplossing te bieden. Het is ze echter wel gelukt.”

Keuze voor een Wédéflex oplossing
Edwin: “We willen dat dit dak gewoon dertig tot veertig jaar meegaat. En aangezien Topdak altijd voor kwaliteit gaat, is de keuze voor een Wédéflex daksysteem dan snel gemaakt. Het gebouw dat naast de Lasloods staat is door Wédéflex Established Dealer Boko te Westknollendam ook voorzien van een Wédéflex dak­systeem*. Dus alleen in dit hoekje ligt straks zo’n 20.000 m² Wédéflex dak.” Thom: “Uiteraard wil je natuurlijk geen water op een kunstwerk en geen gevolg­schade. Je kunt het maar één keer goed doen. Daarom kiest BVF niet voor de goedkoopste maar wel voor de beste dakoplossing.”

Constructief samenwerken
“Samen producten kiezen, samen plannen, blijven afwegen, meedenken in haalbaar­heid en ook gewoon DOEN: dat typeert de samenwerking tussen BVF en Topdak”, besluit Edwin. “En ook Regiobouw, de aannemer, verdient een pluim. Samen hebben we resultaat­gericht samenwerken tot kunst verheven.” Thom: “Een goed product, afspraken altijd nakomen en verder geen gezeur. Dat heeft zich zeker uitbetaald.

*Het gebouw naast de Lasloods is door dakbedekkingsbedrijf Boko van een Wédéflex daksysteem voorzien. Boko heeft Topdak dit jaar overgenomen.

TerugNaarNieuwsoverzicht_2