PROJECT IN UITVOERING

RENOVATIE 448 WONINGEN NIJLÂN TE LEEUWARDEN

Momenteel werkt één van onze gecertificeerde verwerkers aan een renovatie van meerdere portiekflats in de wijk Nijlân te Leeuwarden. Ze passen de isolatieplaat Unidek Wédé-Blackpearl toe die verlijmd wordt aan de bestaande dakbedekkings­constructie.

Project : Renovatie 448 woningen Nijlân te Leeuwarden
Opdrachtgever/Eigenaar : WoonFriesland te Grou
Aannemer opdracht
: Bouwgroep Dijkstra Draisma te Dokkum
Wédéflex Established Dealer : V&H Dakbedekking B.V. te Leeuwarden
Omvang dakoppervlak
: Totaal circa 10.000 m²
Wédéflex producten
: Wédé-Indever ZK
Wédémec ZK
Wédébase EPS 446 (verwerkt in Unidek Wédé-Blackpearl)
Wédéflex D4
Wédéflex D4 ZK

V&H Dakbedekking B.V. te Leeuwarden is sinds april 1985 gecertificeerd Wédéflex verwerker en maakt sindsdien dus deel uit van de Wédéflex Established organisatie.
In 2008 heeft Kees Veenstra het roer overgenomen van vader Joop. V&H is een hecht familiebedrijf. Het is een platte organisatie met korte lijnen, die de medewerkers in staat stelt flexibel te zijn en snel te schakelen indien nodig. V&H is thuis op het gebied van daken, renovatie, nieuwbouw, zink- en loodwerk, valbeveiliging, begroeide daken en PV-panelen.

Via bouwkundig aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma verwierf V&H de opdracht voor het renoveren van de dakbedekking van 448 woningen Nijlân te Leeuwarden. Dit is een renovatieproject van woningcorporatie WoonFriesland te Grou.  Het project is opgedeeld in twee deelprojecten. Het eerste deelproject is momenteel in uitvoering en omvat tien portiekflats aan de Curaçaostraat en omgeving. In totaal gaat het dan om circa 6.400 m2 dakoppervlak. Het tweede deelproject, acht portiekflats aan de Prinsessenweg
en omgeving, wordt aansluitend uitgevoerd en beslaat in totaal circa 3.500 m2 dakoppervlak.

De bestaande dakbedekkings­constructie handhaven was het uitgangspunt. Van daaruit moesten ze verder werken, waarbij ze de (geluids)overlast zo veel mogelijk moesten beperken. Sloop van de bestaande dakbedekkingsconstructie tot op de bouwkundige betonnen dakvloer zou economisch niet verantwoord zijn. Dit vanwege de aanwezigheid van de C-EPS afschotlaag, waardoor er weer een nieuwe afschotlaag zou moeten worden aangebracht.

Het aanbrengen van een ballastlaag was ook geen optie. Daardoor bleef er eigenlijk nog maar één mogelijkheid over: de nieuwe, geïsoleerde dakbedekkingsconstructie verkleven aan de bestaande constructie. Vanwege de snelle, stille en schone verwerking viel de keuze al snel op
het product Unidek Wédé-Blackpearl in combinatie met de PU-lijm van Soudal en een duurzame Wédéflex toplaag.

Na de renovatie is de complete dakbedekkingsconstructie als volgt opgebouwd:
• Dakbeschot van beton;
• Een laag Schewill kanaalisolatieplaten;
• Meerlaagse dakbedekking van bezand teervilt, gekleefd en afgesmeerd met teermastiek;
• Een laag APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat, volledig gebrand aan de ondergrond;
• Een afschotlaag van isolerende afschotmortel (C-EPS);
• Een laag APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies en polyestermat, volledig gebrand aan de ondergrond;
• Isolatie van Unidek Wédé-Blackpearl, 130 mm dik en partieel verkleefd aan de ondergrond met PU-lijm;
• Duurzame toplaag van APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies en polyestermat, Wédéflex D4;
• Op grote delen van de dakvlakken worden door derden PV-panelen geplaatst.

Unidek Wédé-Blackpearl is de isolatieplaat die gezamenlijk door Kingspan Unidek en Wédéflex Duurzame Daksystemen is ontwikkeld speciaal voor toepassing in platte en lichthellende (tot 15°) dakbedekkings­constructies. De isolatieplaat van platinum polystyreen wordt fabrieks­matig voorzien van de Wédéflex onderlaag Wédébase EPS 446. De platen (L x B) zijn 2.000 x 1.000 mm en voorzien van overlappen van 50 mm aan een langs- en een dwarszijde.

Van oorsprong is dit product ontwikkeld voor mechanisch bevestigde, losliggend geballaste en verkleefde dakbedekkingsconstructies. Partieel verkleven – met de daarvoor geschikte PU-lijm van Soudal, de Soudatherm Roof 330 – is een goede optie voor de verwerking.
De polyurethaan lijmschuim wordt geleverd in een drukvat en de lijm wordt verwerkt met een lijmpistool (spuitmethode).

Eén van de verwerkingsvoorschriften van deze PU-lijm is, dat je – nadat de isolatieplaten in de PU-lijm zijn gedrukt – je er circa drie kwartier tot een uur niet op mag lopen. Anders onderbreek je het proces van uitharding van de PU-schuimlaag. Uitvoeringstechnisch lijkt dit niet handig, maar de ervaring leert dat dit erg meevalt mits je de werkzaamheden maar goed plant. De uitvoerenden stemmen alle werkzaamheden rondom dit project gelukkig nauwkeurig op elkaar af.  Zo treedt er geen stagnatie op door wacht- en/of droogtijden.

De isolatieplaten moeten conform de algemene verwerkingsvoorschriften, richtlijnen en regelgeving hieromtrent aangebracht worden. Zo moeten de platen bijvoorbeeld strak aaneen­gesloten in halfsteensverband gelegd worden.

De toplaag Wédéflex D4, die recht­streeks wordt gebrand op de fabrieks­matig aangebrachte onderlaag Wédébase EPS 446, moet je in dezelfde richting aanbrengen als waar de isolatieplaten in zijn gelegd. Uiteraard zijn ook de algemene standaard basisregels voor een tweelaags systeem uitgevoerd met APP gemodificeerde Wédéflex dakbanen van toepassing.

Bij dit project wordt de nieuwe randafwerking aangebracht op een door de bouwkundig aannemer aangebrachte nieuwe houten randbalk. In verband met de dikte van de nieuwe isolatieplaten heeft deze balk forse afmetingen. V&H brengt een nieuwe bitumineuze dakrandafwerking aan
die opgebouwd is uit twee stroken. Op deze nieuwe bitumineuze dakrandafwerking wordt een nieuwe gezette metalen afdekkap geplaatst die uit één stuk wordt gezet gecombineerd met het boeiboord.

De Unidek Wédé-Blackpearl is een product, dat je op diverse manieren kunt verwerken in een dakbedekkings­constructie. Het verlijmen van de isolatieplaten met PU-lijm van Soudal is een goede optie als mechanisch bevestigen niet mogelijk is of als er geen losliggend geballaste dak­bedek­kingsconstructie kan worden aange­bracht. De grootte van de isolatie­platen maakt snel werken mogelijk. Je moet hierbij wel in acht nemen, dat je ook de toplaag nog in diezelfde droge periode aan moet brengen.

Bij dit project hebben de betrokkenen hier goed over nagedacht. Ze hebben bij het plannen van hun werkzaam­heden rekening gehouden met de minimale uithardingstijd van de PU-lijm en met de tijdelijk onbeloopbare isolatieplaten.

 

TerugNaarNieuwsoverzicht_2