Onze Verzekerde Garantie
is uniek in de markt

All-in Verzekerde Garantie

 • Gevolgschade ten gevolge van materiaalfouten is apart meeverzekerd.
 • De juridische basis van de Wédéflex verzekering is de terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek: ‘De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak’. Duidelijk is dat alleen een verzekering die dit artikel terzijde stelt waarde heeft; anders zou men alle claims op basis van eigen gebrek kunnen afwijzen.
 • Wédéflex Duurzame Daksystemen respecteert in zijn algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de verzekeringsvoorwaarden (uniek).
 • De verzekering blijft van kracht bij faillissement van zowel de Dealer als Wédéflex.
 • Door Wédéflex uitgebrachte schriftelijke adviezen, dan wel goedkeuring van details en bestekteksten zijn meeverzekerd (Bestekcheck®).
 • Schadevaststelling door onafhankelijk arbiter.
 • Kosten van de onafhankelijk arbiter zijn meeverzekerd.
 • Het eigen risico voor de dakeigenaar is nihil.
 • De verzekerde som blijft gedurende de gehele looptijd gehandhaafd (geen afschrijving/afbouw).
 • Het uitsluiten van stormschade vindt pas plaats bij windschade veroorzaakt door storm boven de waarden waarmee volgens de vigerende NEN-normen gerekend moet worden.
 • 10% overwaarde polis is meeverzekerd ter dekking van eventuele opruimingskosten.
 • Acceptatie normale werking van de ondergrond.
 • Wanneer de polis is ondertekend, worden de poliskosten als afgedragen beschouwd.
 • Geen plafond aan het totaal op jaarbasis uit te keren schadebedrag. Daardoor is elk certificaat volledig gedekt, onafhankelijk van andere schadeclaims.
 • Water op de dakbedekking is geaccepteerd conform het keuringscriterium: ‘een laag water van circa 10 mm hoogte – met een plaatselijk maximum van circa 30 mm – over maximaal circa 20% van het dakoppervlak is toelaatbaar’.