WÉDÉFLEX PRESTEERT

BEWEZEN DUURZAAMHEID

‘The Proof is in the Experience’ was onze slogan de afgelopen twee jaar en die keuze maakten we niet voor niets. Wédéflex Duurzame Daksystemen wil namelijk altijd de meest duurzame daksystemen realiseren voor haar klanten. Dat vraagt veel van onze producten, van onze manier van werken en verwer­ken en van onze processen. We doen er alles aan deze optimaal in te richten. Het KAM management (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van Wédéflex speelt daar een belangrijke rol in. Maar als het dak er eenmaal op ligt, is het aan – onafhankelijke! – anderen om de conditie van het dak door de tijd heen te beoordelen. KIWA BDA (Bureau Dak Advies) heeft dit jaar weer de praktijkprestaties van Wédéflex D4 en Wédéflex Mineral dakbanen onderzocht. Het onderzoeksrapport, dat op de door BRL 1511-deel 1* voorgeschreven wijze is opgesteld, is nu beschikbaar. We zijn trots op het resultaat dat onomstotelijk aantoont dat onze dakbanen een bewezen levensduur van 40 jaar hebben. ‘The Proof is in the Experience’. Daarom dus.

Veiligheid? Check. Kwalitiatief goed werk leveren? Check. Voldoen aan milieuvereisten? Check. Maar hoe presteren de Wédéflex duurzame daksystemen vervolgens? Meten is weten. Het onafhankelijke KIWA BDA Dakadvies B.V. heeft daarom het levensduuronderzoek naar oude Wédéflex daken opnieuw uitgevoerd. Tijd voor een goed gesprek over dit onderzoek met Rob Versluis (Algemeen Directeur BDA) en Sigo Amersfoort (Senior Consulting Engineer BDA).

“BDA is een onafhankelijk adviesbureau. Naast rapportage­werkzaamheden bezoeken we daken, voeren we inspecties uit en proberen we oplossingen te vinden voor problemen rondom daken”, begint Rob. “In het verleden hebben we ook opleidingen verzorgd die veel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de branche. We ontwikkelen steeds nieuwe daktestmethodes in ons lab en hebben het BDA Dakboek uitgebracht waarin je verschillende richtlijnen terugvindt voor alle soorten dakbedekking. We hebben veel contact met onze opdrachtgevers en staan ze graag met raad en daad bij.”

Sigo: “Ik was verantwoordelijk voor de uitvoering van het – robuuste! – onderzoek naar de praktijkprestaties van Wédéflex D4 en Wédéflex Mineral dakbanen, waarvan het onderzoeks­rapport dit najaar opgeleverd is. We hebben het onderzoek uitgevoerd conform de BRL 1511-deel 1. We hebben 48 daken geïnspecteerd, verspreid over verschillende leeftijdscategorieën. We hebben monsters genomen waarvan we een aantal hebben doorverouderd om ze mee te kunnen nemen in de beoordeling. Andere hebben we microscopisch onderzocht om het kwaliteitsniveau van het bitumen en mogelijke craquelévorming te kunnen beoordelen. Dit alles om te testen of de dakbanen voldoen aan de criteria die eraan gesteld worden.”

Resultaat
“Het onderzoek levert positieve resultaten op”, vervolgt Sigo. “De kwaliteit van de dakbanen en het functioneren ervan op verschillende daken komen tegemoet aan de geldende criteria. Inzoomend op de Wédéflex D4 kunnen we concluderen dat de glasvlieslaag hoog in de dakbaan verwerken een zeer effectieve manier is om verouderingen, craquelévorming door UV-belasting tegen te gaan. Daarnaast zagen we dat de continuïteit van de werkzaamheden op het dak goed was en geen mankementen vertoonde. Dat zegt veel over de verwerkers. Het werken met Wédéflex Established Dealers betaalt zich aantoonbaar uit. En voor mij persoonlijk was het leuk met een hoogwaardig product te werken.”

Rob: “Dit is alweer het vierde levensduuronderzoek dat Wédéflex uit laat voeren. Die continuïteit maakt het bijzonder. Het levert een mooie lijn van vergelijkingen op om de kwaliteit goed te kunnen beoordelen in de tijd.”

Belang Beoordelingsrichtlijn 1511-deel 1
Sigo: “Het belang van deze richtlijn is groot omdat we nu in staat zijn appels met appels te vergelijken.”

Rob: “De strikte manier van werken conform deze richtlijn leverde ook een stukje ontwikkeling op voor onszelf en dat is meegenomen. Ook bij toekomstig onderzoek richten we ons nu op deze beoordelingsrichtlijn omdat BRL 1511-deel 1 onafhankelijkheid borgt. Dat is precies waar we als BDA voor staan.”

*    De Beoordelingsrichtlijn 1511
voorziet in deel 1 in een procedure voor het onafhankelijk bewijzen van
de prestatie van dakbedekking.

Het belang daarvan is duidelijk: alleen op deze manier kun je de relatie tussen de verwachte en bewezen levensduur objectief vaststellen.

 

 

TerugNaarNieuwsoverzicht_2