Groen en Goed

10 jaar Verzekerde Daktuingarantie

Inherent aan grote investeringen voor intensieve daktuinen, zijn de hoge (herstel)kosten bij onverhoopte lekkages en schades aan de daktuin. Vanzelfsprekend doen wij er, in samenwerking met onze Wédéflex Daktuinspecialisten, alles aan om dit te voorkomen. Is er toch iets mis? Dan accepteren we, samen met de betreffende daktuinspecialist, voor een periode van 10 jaar de aansprakelijkheid voor schade aan uw gebouwen door lekkage aan de dakbedekking, mechanische schade ten gevolge van de tuinaanleg of wortelgroei van de beplanting.

Dit is onze 10 jaar All-in Verzekerde Daktuingarantie. Zo kiest u voor de zekerheid dat de lekkage wordt hersteld en de daktuin in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, vanzelfsprekend zonder kosten.

Uw voordelen:
Schadevaststelling door onafhankelijke arbiter (BDA Dakadvies bv), wiens uitspraak bindend is.

  • Uw eigen risico is nihil.
  • Verzekerde som blijft gedurende looptijd gehandhaafd.
  • Geen plafond aan het totaal op jaarbasis uit te keren schadebedrag.
  • U hebt geen onderhouds- of inspectieplicht voor de dakbedekking.
  • U ontvangt het Certificaat van Verzekerde Dakbedekking en Daktuin.
  • Mogelijkheid tot verlenging van de garantieperiode.