Het Wédéflex Levensloopcontract
biedt jou zekerheid

Levensloopcontract

Je wilt een kwaliteitsdak waar je zelf jarenlang geen omkijken naar hebt. Je wilt daarbij zeker weten dat je de juiste investering op het juiste moment doet om de levensduur van jouw dak te optimaliseren. Tegen de laagst mogelijke onderhoudskosten. Kortom, je wilt gegarandeerd zijn van een topdak. En dat treft, want Wédéflex kan je die garantie geven.

Objectief jouw dakconditie bepalen
Het is daarvoor van belang dat de prestaties en de levensduurverwachting van je dak geobjectiveerd worden. De Wédéflex Established Dealers zijn geëquipeerd de neutrale NEN 2767 conditiemetingen uit te voeren om de staat van jouw dak te bepalen. Zij voeren deze tegelijkertijd met een van de reguliere schoonmaak- of onderhoudsbeurten uit. Het voordeel voor jou is, dat een eventueel gebrek door de Wédéflex Established Dealer meteen opgemerkt en gerepareerd wordt. De conditie van je dak voldoet dan weer aan de vereisten die binnen de garantie gesteld worden. En Wédéflex en de Dealer geven je de garantie dat de gewenste dakcondities gehaald worden tegen de geprognosticeerde kosten. Ideaal, vooral ook voor je Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP).

Controles door Bureau Dak Advies (BDA)
Je dak wordt door het onafhankelijke BDA geïnspecteerd in het eerste, negende en veertiende jaar. Deze input gebruiken we om de Verzekerde Garantie voor je te kunnen verlengen. En mocht BDA met een andere score van je dak komen dan wij zelf? Dan regelen we altijd (kosteloos!) dat de conditie van je dak zodanig verbeterd wordt dat de scores weer gelijk zijn.

Wédéscan: ons eigen digitale inspectiesysteem
De resultaten van de conditiemetingen worden vastgelegd in Wédéscan: ons geautomatiseerde, digitale inspectiesysteem dat een gedetailleerd overzicht geeft van de gesteldheid van een dak en voor de opdrachtgever via internet inzichtelijk is. Alles wat dakgerelateerd is wordt in Wédéscan vastgelegd (denk bijvoorbeeld aan constructie of opbouw). Dit digitale dossier helpt je prestatiegericht dakonderhoud goed in te richten: je weet namelijk precies hoe de conditie van je dak is en hoe je deze optimaal houdt.

In het Levensloopcontract van Wédéflex is deze manier van prestatiegericht onderhoud in een heldere overeenkomst vastgelegd.

In het Levensloopcontract leggen we een aantal afspraken vast. Ten eerste verplicht de Wédéflex Established Dealer zich natuurlijk het dak volgens onze hoogwaardige kwaliteitsnorm te leggen. Vervolgens moet het dak op de juiste manier onderhouden worden. Daarbij zorgt de Wédéflex Established Dealer voor periodieke reiniging en inspectie en brengt indien nodig correcties aan: het zogenaamde RIC-onderhoud. Hoe vaak dit onderhoud moet plaatsvinden, is onder andere afhankelijk van de omgeving en het gebruik. Wordt aan alle voorwaarden voldaan? Dan geven we een zekerheidsstelling voor de periode waarin wij in staat worden gesteld het RIC-onderhoud te verrichten. 10, 15 of 20 jaar? Die keuze is aan jou.

De voordelen voor jou:

  • Een langere garantie bovenop onze toch al uitgebreide All-in Verzekerde Garantie van 10 jaar.
  • Langere levensduur.
  • Duurzaamheid wordt meegenomen in beheer en onderhoud.
  • Voorkomen van onvoorziene gebreken en kosten.
  • Gedetailleerde en constante onderhoudsbegroting.
  • De kans om jouw MJOP ‘groen’ te maken.
  • Zekerheid dat de overeengekomen MJOP (bijv. 20-25 jaar) wordt behaald.
  • Zolang RIC-onderhoud wordt betaald en uitgevoerd blijven de zekerheidstellingen overeind.
  • Conditie van het dak nooit onder 4 (NEN 2767).