Onze Verzekerde Garantie
is uniek in de markt

Voordelen All-in Verzekerde Garantie

 • De verzekering blijft van kracht bij faillissement van zowel de Dealer als Wédéflex.
 • Geen eigen risico.
 • De verzekerde som is niet afbouwend.
 • Schadevaststelling door onafhankelijk arbiter, kosten daarvoor zijn meeverzekerd.
 • De juridische basis van de Wédéflex verzekering is de terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek: ‘De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak’. Duidelijk is dat alleen een verzekering die dit artikel terzijde stelt waarde heeft; anders zou men alle claims op basis van eigen gebrek kunnen afwijzen.
 • Wédéflex Duurzame Daksystemen respecteert in haar algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de verzekeringsvoorwaarden (uniek).
 • Geen jaarmaximeringen, ook niet per geval, elke polis heeft een eigen “pot”.
 • Door Wédéflex uitgebrachte schriftelijke adviezen, dan wel goedkeuring van details en bestekteksten zijn meeverzekerd (Bestekcheck®).
 • Gevolgschade is meeverzekerd tot maximaal 2,5 miljoen Euro.
 • Windschade is gedekt tot en met niveau Bouwbesluit.
 • Mogelijkheid tot verlenging van de garantieperiode.
 • 10% overwaarde polis is meeverzekerd ter dekking van eventuele opruimingskosten.
 • Acceptatie normale werking van de ondergrond.
 • Wanneer de polis is ondertekend, worden de poliskosten als afgedragen beschouwd.
 • Water op de dakbedekking is geaccepteerd conform het keuringscriterium: ‘een laag water van circa 10 mm hoogte – met een plaatselijk maximum van circa 30 mm – over maximaal circa 20% van het dakoppervlak is toelaatbaar’.