Disclaimer

Door het benaderen en het gebruik van de website van Wédéflex verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Wédéflex website en de hierin opgenomen Wédéflex on-line bestekservice besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website van Wédéflex en Wédéflex on-line bestekservice worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.wedeflex.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Wédéflex website en Wédéflex on-line bestekservice, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Wédéflex website en Wédéflex on-line bestekservice te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de Wédéflex site en Wédéflex on-line bestekservice verkregen is.

Het copyright van de Website en de respectievelijke inhoud berusten bij Wédéflex. Alle rechten voorbehouden.