Disclaimer

Door het benaderen en het gebruik van de website van Wédéflex verklaar je akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Wédéflex website en de hierin opgenomen Wédéflex online bestekservice besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website van Wédéflex en Wédéflex online bestekservice worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.wedeflex.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Wédéflex website en Wédéflex online bestekservice, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Wédéflex website en Wédéflex online bestekservice te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de Wédéflex site en Wédéflex online bestekservice verkregen is.

Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij Wédéflex. Alle rechten voorbehouden.

E-mail Disclaimer

Dit E-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt je verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen.

Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Wédéflex sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze E-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze E-mail of de inhoud daarvan.

Wédéflex garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.