THEMA REDAKTIE

CIRCULAIR DENKEN EN DOEN

U heeft er de afgelopen maanden vast veel over gehoord of gelezen. Regels en normen omtrent stikstof, PFAS en/of CO2 beheersten het nieuws en hadden veel invloed op bestaande en geplande bouwprojecten. Deze bericht­geving benadrukt nog maar eens, dat duurzaam en circulair bouwen anno nu een must is. We willen bestaande natuurlijke hulpbronnen niet onnodig uitputten, onze leefomgeving zo min mogelijk vervuilen en biodiversiteit stimuleren. Vanzelf­sprekend onderschrijven wij deze doelstellingen volledig en handelen er ook naar.
In deze uitgave van DE REDAKTIE geven we u graag een inkijkje in hoe we – samen met onze Dealers, (Daktuin)specialisten en relaties – invulling geven aan circulariteit en duurzaamheid.

Retentie- en groendaken zijn aan een opvallende opmars bezig. Logisch, want de duurzame voordelen zijn legio en daarnaast dragen ze ook bij aan het leefgenot van de bewoners of gebrui­kers. Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt intensief samen met haar Wédéflex Established Dealers en met vijf Daktuinspecialisten om de beste retentie- en groendaken te realiseren voor haar opdrachtgevers. We hebben inmiddels dan ook al diverse pracht­projecten op dit gebied opgeleverd.
U leest er ook meer over in de nieuwe leaflet die u hier kunt downloaden. Wilt u graag nog uitgebrei­dere informatie of wilt u meer weten over de projecten die we al gereali­seerd hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

‘Groen en circulair’ ondernemen betekent echter ook de bewezen levensduur van je producten en systemen optimaliseren. Want hoe langer een product meegaat, hoe meer het product bijdraagt aan duurzaam­heid en circulariteit. Wédéflex werkt natuurlijk al vele jaren met succes aan het verlengen van de bewezen levens­duur van haar dakbanen. Tel daarbij op dat Wédéflex-daken zeer weinig onder­houd vergen en na de levensduur veelal makkelijk te overlagen zijn.
Én dat bitumen dakbedekking actief gerecycled wordt. Dan draag je signifi­cant bij aan verantwoord bouwen, alhoewel we er natuurlijk nooit zijn en continu blijven werken aan verdere verbeteringen en innovaties.
Meer informatie hierover vindt u in de nieuwe leaflet Circulariteit van Wédéflex Duurzame Daksystemen. Deze kunt u hier downloaden.

We wensen u veel duurzaam leesplezier!