Berry beheert alle relaties op technisch gebied in de regio Zuid Nederland.

Hij inspecteert de in uitvoering zijnde Wédéflex projecten, adviseert m.b.t. renovatiedaken en geeft een 3-fasen projectbegeleiding.

Door de goede didactische vaardigheden van Berry is hij in staat projecten duidelijk en juist te adviseren en te begeleiden.