Samen met Coen van der Kooij eigenaar van Wédéflex Duurzame Daksystemen.

Naast zijn zorg voor de algehele leiding en besturing van de onderneming, is Roland eindverantwoordelijk voor de lange termijn planning en bepaalt hij het ondernemingsbeleid.

Het is zijn kunde om met een gedreven positivisme met vele zaken tegelijkertijd bezig te kunnen zijn. Zijn extravertheid en energiekheid zorgen ervoor dat de Wédéflex-visie leeft en wordt nageleefd.