PROJECT IN THE SPOTLIGHT

NIEUWBOUW TRIODOS BANK DRIEBERGEN

Met de bouw van het hoofd­kantoor van Triodos Bank te Driebergen is een duurzaam gebouw tot stand gekomen dat alle principes van circulair bouwen respecteert. Het is een prachtig gebouw geworden, dat naadloos overloopt in de natuurlijke omgeving.

Project : Hoofdkantoor Triodos Bank
Locatie : Landgoed De Reehorst te Driebergen
Opdrachtgever
: Triodos Bank
Architect : RAU Architecten te Amsterdam
BREEAM
: Outstanding
Aannemer
: J.P. van Eesteren B.V. te Gouda
Wédéflex Established Dealer
: Oranjedak West B.V. te Amsterdam
Daktuinspecialist
: Copijn Groenaanleg en Beheer te Utrecht
Omvang dakoppervlak
: 4500 m²
Wédéflex producten
: Wédémec Plus Wédéflex D4 No Roots

Wellicht heeft u er al iets over gehoord of gelezen. Er zijn namelijk diverse artikelen gepubliceerd over de uit­gangs­punten, de bouw en de ople­vering van het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank te Driebergen.
Eén ding is duidelijk: de circulaire economie van gebouwen is aan een nieuw hoofdstuk begonnen.
Het in­druk­wekkende gebouw is van hoog esthetisch en architectonisch niveau en voldoet aan de huidige technische vereisten op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Ook zijn alle toegepaste materialen geregistreerd in een op BIM (Bouw Informatie Model) gebaseerd materialenpaspoort en gearchiveerd in het Madaster-platform.

Groen- en zonnedaken
Natuurlijk zoomen wij graag in op de daken van het gebouw. Die zijn voorzien van een Wédéflex dakbedekkings­systeem en afgewerkt met groendaken en zonnedaken. Het zonnedak levert alle energie die het gebouw gebruikt en het regenwater dat op de daken te­rechtkomt, geeft voeding aan de beplanting op het dak. Het regenwater wordt daarnaast ook gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten of het vloeit af naar de vijvers. Dit alles maakt duidelijk dat de daken een primair on­der­deel van het gebouw uitmaken. En als je dan naar de eisen van circu­lair bouwen kijkt, sluit de manier waar­op Wédéflex Duurzame Daksys­temen al ruim 40 jaar producten en systemen ontwikkelt en levert, daar perfect op aan.

Intensieve afstemming in iedere fase leidt tot meer waardebehoud
Om de toekomstige waarde van een gebouw te garanderen, is afstemming en goede communicatie tussen de verschillende partijen – in iedere fase! – van groot belang. Waardebehoud is het fundament van circulair bouwen en circulair bouwen vereist nu eenmaal een hoge mate van interactie. Samen met onze Wédéflex Established Dealers, zoals Oranjedak West, en onze Daktuinspecialisten, waaronder Copijn Groenaanleg en Beheer, ontwerpen en maken we al jaren daken en daktuinen. We ervaren, dat we door slim en nauw samenwerken daken en daktuinen kunnen realiseren die tientallen jaren meegaan. Dat leidt tot maximaal waardebehoud: er is geen verspilling van waarde door het vroegtijdig moeten inzetten van nieuwe grond­stoffen en/of producten.

3-fasen begeleiding
Bij projecten met Wédéflex Duurzame Daksystemen zijn de verschillende fasen in de levenscyclus van een ge­bouw op elkaar afgestemd. De zogeheten 3-fasen begeleiding is een voorbeeld van deze interactie:

  1. Het ontwerp (bestek of advies), dat is afgestemd op de lange levensduur die opdrachtgevers eisen.
  2. De realisatiefase, waarin de uitvoering door Gecertificeerde Verwerkers wordt verricht en Wédéflex de projectbegeleiding op zich neemt.
  3. De prestatiefase, waarbij Wédéflex de projecten kan blijven monitoren met Wédéscan, een elektronisch dossier van het dak waarbij inspecties op basis van NEN 2767 uitgevoerd worden.

Realisatiefase
Tijdens de tweede fase van de bouw van het hoofdkantoor van Triodos Bank hebben de Technisch Managers van Wédéflex Duurzame Daksystemen de bouw meerdere malen bezocht.
Zij besteedden vooral aandacht aan de werkzaamheden van de dakdekkers en de dakbedekking. Het doel was een waterdicht dakbedekkingssysteem opleveren als ondergrond voor de daktuinen en zonnedaken. Als water­dichte toplaag is bij dit project een Wédéflex D4 No Roots aange­bracht. Deze toplaag is speciaal bestemd voor begroeide daken en is bestand tegen worteldoorgroei van de beplanting.
Vóór de overdracht aan Copijn zijn de daken onder water gezet (het zogenaamde onderwaterzet­protocol) om de waterdichtheid van het dakbedekkingssysteem te kunnen garanderen voordat de daktuin aangelegd wordt.
De start van de prestatiefase is nu be­­gonnen. De komende tijd zal de dak­tuin zich gaan ontwikkelen onder be­­heer van Copijn Groenaanleg en Beheer op basis van een onderhouds­contract.