PROJECT IN UITVOERING

FERINGA BUILDING RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Feringa Building, vernoemd naar Nobelprijswinnaar prof. dr. Ben Feringa, wordt een prachtig en uiterst modern laboratoriumgebouw op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het vormt straks het nieuwe thuis voor onderzoekers, studenten, professoren en docenten actief in Science and Engineering. Vanwege de diverse dakfuncties en -eigenschappen van dit gebouw en – daaruit volgend – het belang van de detailleringen, was het dakadvies van Wédéflex Established Dealer DNN doorslaggevend.

Project: 
Feringa Building, Faculty of Science and Engineering

Opdrachtgever: 
Rijksuniversiteit Groningen

Aannemer: 
Ballast Nedam te Nieuwegein

Wédéflex Dealer: 
DNN Groep Emmen

Omvang dakoppervlak: 
12.500 m2

Wédéflex producten:
Toplaag:

Wédéflex D4

Onderlagen:
Wédébase 446
Wédédefend Alu ZK

Het bestaande complex voldeed niet meer en was toe aan vervanging. Ballast Nedam is in de zomer van 2019 gestart met de bouw. Feringa Building beslaat maar liefst 64.000 m2 en bestaat uit verschillende V-vleugels. Naast reguliere kantoor- en collegeruimtes omvat Feringa Building straks uiterst geavanceerde trillingsvrije laboratoria. REDAKTIE sprak met de diverse betrokkenen over de ‘dakuitdagingen’ van dit prachtproject. Jan Theo Hoekstra (directievoering vanuit RUG), Eddy Wiegertjes (ProjectDirecteur Ballast Nedam), Martijn Kerkdijk (Directeur DNN Groep), Herman Kerkdijk (Projectleider DNN Groep) en Bram Nottelman (Technisch Manager Wédéflex) vertellen je meer.

Eddy: “Ik ben vanaf april 2020 bij dit project betrokken als eindverantwoordelijke. Het is een enorm groot project. De investering in de bouw, in de gebouwgebonden installaties, in het laboratoriummeubilair en in de cleanrooms samen komt boven de € 250 miljoen uit. Het wordt een uiterst duurzaam en modern onderwijsgebouw dat gefaseerd opgeleverd wordt.”

Wijziging bestek
Herman: “Toen wij de opdracht voor het dakwerk gegund kregen, stonden Wédéflex producten niet in het bestek. Voor de staaldaken op de 6e verdieping was een eenlaags systeem voorgeschre­ven. Maar onze windlast­berekening voor dit hoge gebouw gaf aan, dat dat te veel risico’s met zich mee zou brengen. Wij adviseerden daarom met klem hiervoor een volledig gebrand tweelaags systeem te gebrui­ken. Ballast Nedam en RUG gingen hierin mee. Sterker nog, ze wilden dan graag op alle daken het systeem van Wédéflex; ook voor het verkrijgen van de verzekerde garantie. Ik was blij met hun keuze want ik wil liever geen nawerk. Zo’n mooi gebouw verdient een sterk en goed dak.”

“Als de jas goed is, heb je ook minder zorgen over de rest”

Jan Theo: “Als RUG kijken we integraal naar onze bouwopgave. Dus ook het verminderen van toekomstig onderhoud is een belangrijke component bij prijsbepalingen. Want ja, het is een duurder daksysteem maar ik weet wel dat we hiermee de komende veertig jaar ontzorgd zijn. Belangrijk ook kijkend naar wat we op de daken allemaal gaan realiseren (zonnepanelen, groendaken). Weet je, als de jas goed is, heb je ook minder zorgen over de rest. De terugverdientijd gaf uiteindelijk de doorslag. Wédéflex en DNN hebben ons hier goed in geadviseerd.”

Martijn: “De opstartperiode was mede hierdoor wel wat chaotisch. Het hele bestek veranderde. Eigenlijk kregen we een nieuwe opdracht. Herman is wekelijks op het project aanwezig om alles goed te stroomlijnen in overleg met onze uitvoerders.”
Bram: “Het werk is uitgesmeerd over een langere periode en diverse bouw­partners zijn continu tegelijkertijd aan de slag. Dat vraagt flexibiliteit van iedereen. Je moet elkaar niet in de weg zitten.”

Kwaliteitsborging
Herman: “We zien dat Ballast Nedam vooroploopt op de Wet kwaliteitsborging. Ze inspecteren op vaste momenten de eerste lijn (onderaannemers), de tweede lijn (uitvoerders), de derde lijn (kwaliteit) en de vierde lijn (opdrachtgever). Wij leggen op onze beurt het daktraject goed vast door voor aanvang foto’s te maken maar ook tijdens de werkzaamheden en na oplevering. Dat maakt communicatie over het traject veel makkelijker.”
Martijn: “Dit is ook een mooi leertraject voor ons. We kunnen het keuringsplan dat er nu ligt integreren in onze nieuwe app. We tackelen zo zaken van tevoren en voorkomen discussie achteraf.”

Aardbevingsveilig
Eddy: “Alle vleugels van Feringa Building houden we los van elkaar met dilataties*. Deze dilataties lopen door de vloeren, gevels en daken. Bewegingen als gevolg van een aardbeving vangen we hiermee op.”

“Onze expertise werd hier echt op waarde geschat”

Trots?
Eddy: “Ik ben blij dat we die kwaliteitsverbetering op dakengebied samen voor elkaar gekregen hebben. En dit heeft ook voordelen in de uitvoering. Bouwdelen krijgen we eerder dicht en we hebben garantie op alle daken.”
Martijn: “Naar aanleiding van de complexiteit van dit dak is het initiële plan helemaal aangepast. Onze expertise is hier op waarde geschat en dat vind ik mooi. Daarnaast leren wij van de aanpak rondom kwaliteitsborging. Ook op dat gebied worden wij beter van dit project.”
Jan Theo: “De daktuinen die we later realiseren maken de vereisten aan de dakwerkzaamheden nog complexer. Dat is nu geborgd. Ik ben straks gelukkig met een goed dak dat er mooi strak op ligt.”
Bram: “Ik vond het bovenal prettig te ervaren dat RUG als opdrachtgever echt meebewoog naar aanleiding van onze adviezen. En verder is het project Feringa Building natuurlijk een heel grote blikvanger voor Wédéflex. Dus ja: heel trots!”

*Constructieve naden in een bouwcomplex die het mogelijk maken dat de bouwdelen aan weerszijde van de dilatatie onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT