THEMA REDAKTIE

MEELEVEN. AANPASSEN. EN OOK: SAMEN WEER DOOR!

Corona hield jou en ons de laatste maanden in de greep. Veel branches zijn ongenadig hard geraakt door de corona­crisis. Om nog maar te zwijgen van het persoonlijke verlies en verdriet van veel mensen, voortkomend uit deze crisis. We steken alle mensen die zakelijk en/of privé hard door de crisis geraakt zijn dan ook graag een hart onder de riem.  We zijn blij dat er steeds meer maat­regelen versoepeld kunnen worden, zodat we samen meer en meer terug kunnen naar (het nieuwe) normaal. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat dakwerk­zaamheden in de buitenlucht plaatsvinden. Veel project­werkzaamheden liepen daarom gewoon door. Dit betekent echter niet, dat het voor onze Wédéflex familie ‘business as usual’ was de afgelopen periode. In het artikel ‘Thuis bij’ vertellen onze Account Managers en Technisch Managers over hoe zij zich aan hebben kunnen passen aan alle maatregelen die getroffen waren om coronabe­smetting te voor­komen. Over wat ze tegenkwamen en ook over hoe Wédéflex Established Dealers en opdrachtgevers ermee omgingen. Flexibel en agile werken zagen we overal terug. We hielden ons samen aan alle regels en werkten daarbinnen ook gewoon door. Het is mooi te zien hoe snel mensen en organisaties zich aanpassen aan sterk veranderde omstandigheden. Natuurlijk kregen ook wij wat extra ruimte in onze agenda’s. Die hebben we goed benut. We hebben onze interne processen goed tegen het licht gehouden en zowel Wédéscan als Wédétectie verder doorontwikkeld. Je hoort hier binnenkort meer over. Maar de zomer is nu begonnen en daar gaan wij, net als de meesten, natuur­lijk even heerlijk van genieten. Je treft daarom in deze REDAKTIE wat leuke Wédé-brainers waarmee je je hersenen ook in vakantietijd in conditie houdt ?. Veel leesplezier!