WIST JE DAT…

NIEUWE KOMO-CERTIFICATEN

De KOMO-certificaten van Wédéflex zijn geactualiseerd. Begin dit jaar zijn onze nieuwe KOMO® attesten-met-productcertificaat uitgegeven. Deze vervangen de versies uit 2016.

Waarom zijn de KOMO-certificaten geactualiseerd?
Het aanpassen heeft twee redenen:

  1. KOMO-certificaten worden uitgegeven op basis van een beoordelingsrichtlijn. Als de beoordelingsrichtlijn wordt veranderd, dan moeten de certificaten ook worden aangepast. Dit is voor onze dakbanen ook het geval want BRL 1511 is vorig jaar gewijzigd.
  2. Periodiek herzien wij de certificaten om ze weer helemaal up-to-date te maken. Zodat je als gebruiker de meest actuele informatie hebt.

Wat is er veranderd?
Veel wijzigingen hebben wij al bespro­ken in De Redaktie. Hieronder de belangrijkste op een rij: 

  • Allebei de nieuwe KOMO-certificaten bestaan weer uit één document: een KOMO® attest-met-productcertificaat. In plaats van twee afzonderlijke documenten (een attest en een productcertificaat). Deze wijziging komt voort uit de nieuwe BRL 1511. 
  • Wédémec Kal en Wédémec Tex zijn toegevoegd terwijl Wédéflex D4 Bicover is verwijderd.
  • Het Duurzaamheidsonderzoek en de Levensloopverklaring – beide geactualiseerd in 2018 – zijn verwerkt.
  • Nieuwe windtestresultaten zijn toegevoegd, waaronder gekleefde systemen op Isomix, Isomix Plus en Foamglas. 
  • Er is een aparte systeemgroep gespecificeerd voor intensief begroeide daken, retentiedaken en parkeerdaken.
  • Eenlaags mechanisch bevestigde systemen voeren we alleen uit met Wédéflex D3 of Wédéflex D3 Diamond.
  • Er wordt specifiek vermeld dat je de ZK-varianten van Wédéflex D3 alleen mag gebruiken voor detailafwerking.

Geldigheid
Met de uitgifte van deze nieuwe certificaten vervallen de voorgaande versies. Gebruik dus altijd de nieuwe, geldige versies.

Hoe vind je de nieuwe certificaten?
De nieuwe KOMO-certificaten zijn te downloaden van onze website www.wedeflex.nl.

Wij staan voor je klaar
Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op! We helpen je graag!

KOMO
Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Keer op keer. Met KOMO weet je zeker: dit is kwaliteit zoals beloofd.

Bouwkwaliteit is essentieel voor de veiligheid en de levensduur van bouwwerken. Kwalitatief hoogwaardige bouw geeft minder onderhoudskosten, meer woon- en/of werkplezier, is goed verzekerbaar én behoudt z’n waarde. Er zijn producten met een KOMO-keurmerk, maar ook bouwprocessen. Daarbij gaat het om het kwalitatief verwerken van bouwproducten. Denk aan dakdekken, betonreparatie en spouwmuren isoleren.

KOMO garandeert dat alles wat het KOMO-keurmerk draagt, objectief is getoetst ten aanzien van de betreffende wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit. Bovendien bewijst het KOMO-keurmerk dat wordt voldaan aan specifieke, professionele markt- en/of projecteisen in de bouwsector.

Bron: www.komo.nl

Wédéflex en KOMO
Alle Wédéflex dakbanen dragen het KOMO-keurmerk en ook alle Wédéflex Established Dealers hebben een KOMO-procescertificaat dakdekken. Met deze KOMO-gecertificeerde keten tonen Wédéflex en de Dealers transparant en onafhankelijk aan dat de realisatie van hoogwaardige Wédéflex-daken is gewaarborgd. Dit geeft zekerheid en voorkomt risico’s. En met deze zekerheid kunnen wij samen met de Wédéflex Established Dealers een compleet en uniek verzekerd pakket aanbieden: de Wédéflex Verzekerde Garantie. 

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT