Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wédéflex Duurzame Daksystemen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wédéflex, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanvraagformulier op de website van Wédéflex verstrekt. Wédéflex kan de volgende persoonsgegevens verwerken;

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw geboortedatum (in voorkomende gevallen)
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom Wédéflex gegevens nodig heeft
Wédéflex verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen hebben als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen dan wel van informatie te kunnen voorzien.

Daarnaast kan Wédéflex uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van dakbedekkingsmaterialen en aanverwante producten.

Hoe lang Wédéflex gegevens bewaart
Wédéflex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Wédéflex verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Wédéflex worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wédéflex gebruikt deze informatie om de werking van de website te analyseren en/of te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden uiteraard niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wédéflex maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe efficiënt Wédéflex bij Google zoekresultatenpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google hier aan policies.google.com/privacy

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruik wordt, om rapporten over de website van Wédéflex te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de efficiëntie van hun campagne te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Wédéflex heeft hier geen invloed op.

Wédéflex heeft Google geen toestemming gegeven om via Wédéflex verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan Wédéflex. Wédéflex zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Wédéflex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wédéflex verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wédéflex op via privacybeleid@wedeflex.nl.

www.wedeflex.nl is een website van Wand- en Dakprodukten bv. Wédéflex is als volgt te bereiken;

Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Zuid Willemsvaart 14, 5211 NX ’s-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel 16050805
073-6131040
info@wedeflex.nl