DAKRENOVATIE 78 WONINGEN
WONEN LIMBURG

PROJECT IN THE SPOTLIGHT

Gebroeders Janssen B.V. werkt al jaren naar volle tevredenheid samen met woningcorporatie Wonen Limburg. Bij de renovatie van 78 woningen van Wonen Limburg was het vizier volledig gericht op kwaliteit en verduurzaming.

Wonen Limburg hecht er veel waarde aan de woonlasten voor haar bewoners zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd werkt deze woningcorporatie voortdurend aan het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Ze voeren daarom al sinds 2011 energetische renovaties uit en pakken dit vanaf 2017 op grote schaal aan. Het doel? Woningen op minimaal energielabel A of B krijgen. In het kader van deze energieprojecten zijn nu ook 78 woningen in de gemeente Venray verduurzaamd. Naast dakrenovaties gaat het ook om optimalisatie van de spouw, het glas en de kozijnen, de vloeren en eventueel de installatie van zonnepanelen. 

Wédéflex Established Dealer Gebroeders Janssen B.V. nam de dakrenovatiewerkzaamheden op zich. Emiel Centen (Projectleider platte daken) en André Sinnema (Hoofd afdeling calculatie & werkvoorbereiding) vertellen ons meer.

Emiel: “Wonen Limburg is de grootste woningbouwcorporatie in Limburg. We werken al vele jaren met veel plezier samen. Gemiddeld verduurzamen we zo’n 500 woningen per jaar voor Wonen Limburg, met name in Noord- en Midden-Limburg. Conform de meerjarenbegroting en -planning van Wonen Limburg worden de woningen geselecteerd en opgenomen door alle betrokken ‘energierenovatie-partners’. Vervolgens brengen we samen in kaart wat we waar gaan doen en gaan we aan de slag. Wat in opdracht gegeven is in het ene jaar moet ook helemaal klaar zijn in het daaropvolgende jaar. Bij dit project hebben we zowel de hellende als de platte daken aangepakt. Door de vele verschillende niveaus betekende dat nogal wat klim- en klauterwerk voor onze medewerkers. Daarnaast was het ook noodzakelijk alle asbest dat nog aanwezig was te verwijderen. De inspectie controleert dit en geeft het terrein pas vrij voor ons als alles aantoonbaar verwijderd is. Dan is echter ook alle dakbedekking eraf waardoor we een noodlaag aan moesten brengen tot het moment dat de nieuwe dakbedekking gerealiseerd kon worden. Omdat we dikkere isolatie aan moesten brengen, moesten we ook alle detailleringen aanpassen. We moesten de randen ophogen, waarbij de lijn van de hellende daken gelijk moest lopen met de boeiboord van de platte daken. Daar kwam veel timmerwerk bij kijken.” 

Bewonerscommunicatie

Emiel: “De bewoners bleven tijdens deze renovatie gewoon in hun woningen. Goede communicatie is dan cruciaal. Vanuit het consortium van betrokken bouwpartners zijn er keukentafel-gesprekken gevoerd met de bewoners. Ze werden goed geïnformeerd over wat er wanneer ging gebeuren. Over wanneer ze echt overlast konden verwachten en wanneer ze hun zolder, vanwege geplande werkzaamheden, leeg moesten halen. Ze konden ook altijd met iedere vraag bij het consortium terecht. Dit heeft het hele project veel goed gedaan.”

Flora- en Faunawet

André: “In het kader van de Flora- en Faunawet kijkt een speciaal bedrijf welke beschermde vogels en vleermuizen er in de buurt van de woningen zijn. Daarop volgt een Plan van Aanpak waarin vastgelegd kan zijn dat er voldoende nestkasten op de complexen moeten komen. Wij letten daar uitermate goed op. Je loopt namelijk zomaar het risico dat een project stilgelegd wordt als je dit niet goed regelt.”

Wonen Limburg kiest voor kwaliteit

Emiel: “Wonen Limburg gaat echt voor de lange termijn. Voor kwaliteit. Ze verkopen relatief ook weinig woningen. Ze geven bij hun samenwerkingspartners heel duidelijk aan wat hun (duurzaamheids)vereisten zijn en welk budget beschikbaar is. Het is dan aan ons als consortium daaraan te voldoen. Wij hebben nadrukkelijk Wédéflex als dakbedekking bij dit project geadviseerd. Best logisch want Wonen Limburg wilde hoogwaardige en duurzame dakbedekking.”

Een dik jaar Wédéflex Established Dealer

André: “We hebben nog nooit zo weinig gemopper gehoord van medewerkers. Ze vinden de producten van Wédéflex enorm fijn in de verwerking. “Het trekt nooit krom” kreeg ik ook terug. En weet je, dit dragen onze medewerkers ook weer uit naar opdrachtgevers. Zelf ben ik blij met het brede assortiment van producten/oplossingen van Wédéflex. Ook in de range zelfklevend is er veel te kiezen in zowel kleur als afwerking. Kortom; het Wédéflex Dealerschap bevalt ons uitstekend!

 

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT