DE TOEKOMST VAN HET DAK

RONDETAFELGESPREK MET DAKSPECIALISTEN

De uitdagingen in de bouw- en renovatiewereld zijn groot. Zeker de laatste tijd. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen- en materialentekorten en de stijgende prijzen. Aan personeelstekorten in de bouw en de techniek. En, als het om renovatie gaat, aan diverse manieren van werken om deze vorm te geven (RGS, MJOP, verduurzaming, bouwteams, ketensamenwerking). Wij zoomen natuurlijk graag in op het dak. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties in onze specifieke branche? Waar gaan we naartoe? Welke kansen zien en pakken we? Tijd om daar eens dieper op in te gaan. DE REDAKTIE ging met Arnold, Max, Sven, Marc, Coen en Chris om tafel voor een inspirerend en uitermate prettig gesprek over de toekomst van het dak. En haalde daarna het net op. We delen graag de belangrijkste resultaten met je.

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) = relatie

Bouwteams en RGS-partijen spelen een steeds grotere rol bij (grote) renovatieprojecten voor bijvoorbeeld woningcorporaties. Een goede zaak, maar het is wel belangrijk dat we als dakspecialisten voldoende inbreng hebben en behouden. Wij geven de garanties op het dak en verzorgen het dakonderhoud. Het is een specialisme. In de praktijk zien we daarom ook dat RGS-partijen de dakdekker steeds vaker als specialist/adviseur laten aanschuiven tijdens de voorbereiding van een project. Dat is zeker waardevol voor opdrachtgevers, want de levensduur van het dak en het dakonderhoud past niet echt in reguliere zesjarige cycli die we vaak bij RGS zien. Wij zijn juist van de lange termijn en denken, vanuit onze expertise, proactief met de opdrachtgever mee over zijn Total Cost of Ownership (TCO). En ja, natuurlijk speelt geld een rol. 

Maar Resultaat Gerichte Samen-werking kan daar natuurlijk nooit alleen om gaan. Dan doen we aan kortetermijndenken en zijn we verre van resultaatgericht. Een ongekend lange levensduur van je dak is dat juist weer wel. En dat is precies wat wij onze relaties willen leveren.

“Als een RGS-partij iets wil waar ik niet achter sta? Dan doe ik het niet. We moeten altijd kwaliteit blijven borgen.”  

De krapte op de arbeidsmarkt

Voor zowel functies op kantoor als voor functies in de uitvoering wordt de spoeling dunner. Gelukkig lukt het ons meestal nog wel de juiste mensen te vinden én te behouden. We investeren graag in het enthousiasmeren van nieuwe medewerkers en in het binden van de huidige medewerkers. We geven ze vertrouwen en verantwoordelijkheid. En bieden ze groeimogelijkheden en uitdagende projecten om aan te werken. Dat betaalt zich uit.

Tijdens ons gesprek bleek ook, dat er op het gebied van scholing al veel verbeteringen zijn. Zichtbaarheid speelt in ieder geval een grote rol. Als docenten op vakscholen uit de daken-branche afkomstig zijn, praten ze met veel meer enthousiasme over het vak. En ook wij dakspecialisten werken eraan om ‘de liefde voor het dak’ vaker over te brengen op scholen. Dat nemen de leerlingen mee, dus tijd daarin investeren loont. Er wordt nu gewerkt aan VR-brillen die een goed beeld geven van het werken op en aan het dak. Die kunnen we straks ook inzetten op scholen. Desalniettemin mogen we als bedrijven de samenwerking met ROC’s nóg meer opzoeken om het werk in onze branche te promoten. Werken met je handen is onder veel scholieren niet populair. Dat beeld moeten we kantelen. Lekker buiten actief bezig zijn. Daadwerkelijk iets MAKEN. Dat spreekt veel jongeren echt wel aan. En terecht.

Circulaire uitdagingen

De mythe dat bitumen dakbanen moeilijk te recyclen zijn is hardnekkig. Het tegendeel is waar: gemodificeerde bitumen is 100% recyclebaar! Brancheorganisatie ProBitumen zet met een inzamelingssysteem vol in op het terughalen van snijresten van gemodificeerde bitumen dakbanen. Een goede zaak.

Voor de toekomst is het belangrijk dat daken nu al zo ontworpen, gemaakt en onderhouden worden dat we ze kunnen terugnemen. Bij het ontwerpen van daken moet je dus al goed nadenken over hoe je het systeem na tientallen jaren zodanig demonteert, dat de materialen goed gescheiden en gerecycled kunnen worden. Zo creëer je monostromen en bespaar je geld want je maakt van afval nieuwe grondstoffen. Daar worden vervolgens nieuwe dakbanen van gemaakt. Als sector gaan we hier vol voor. En het gaat wellicht nog sneller als we opdrachtgevers hier steeds weer bewust van maken. Innoveren en veranderen doen we graag samen.

“Iets één keer maken en er vervolgens nooit meer iets aan hoeven doen. Dat is pas duurzaam!”

Duurzame ambities en keuzes gasbranders versus zelfklevende daksystemen

Kunnen we meer en meer ‘van het gas af’ in onze branche? Wédéflex startte in 2006 al met een lijn van zelfklevende dakoplossingen. We zien nu dat daar steeds vaker voor gekozen wordt. Het duurde even, want dakspecialisten willen toch graag eerst ervaren dat deze systemen écht werken. Dat is inmiddels wel gebleken. Qua kosten ervaart men geen verschil. En de Wédéflex Established Dealers aan tafel deelden de enthousiaste opmerkingen van hun dakdekkers over het werken met de zelfklevende systemen.

Zij leveren – mede daarom – steeds meer projecten met zelfklevende daksystemen op. Het beste bewijs dat een volledig zelfgekleefd systeem goed uitvoeren gewoonweg kán.

Daarbovenop is de winst qua veiligheid natuurlijk groot omdat je niet met open vuur werkt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat met zelfklevende systemen werken als de temperatuur buiten onder de 10 graden Celsius komt lastiger wordt. Het vraagt dan meer aandacht in de uitvoering.

Dakbanen verkleven met warme bitumen gebeurt ook zonder open vuur. Er zijn hiervoor, naast de traditionele ketels die met gas worden verwarmd, ook ketels die op elektriciteit werken. Ook kiezen voor koude kleefstof zoals Wédékal is een optie.

Kansen zien

We zien een grote kans in het nóg verder vermarkten van zelfklevende dakoplossingen. Het zou mooi zijn als het lukt deze systemen nog geschikter te maken voor verwerking bij lage temperaturen. Een andere kans is bitumen daksystemen voor hellende daken inzetten. Het voordeel? Je kunt dan sedum als afwerking toepassen. Dit draagt bij aan een groenere omgeving met alle voordelen van dien. 

De mechanisatie van het vak biedt ons ook mogelijkheden. Enerzijds kan het de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren omdat arbeidsomstandigheden verbeteren. Anderzijds maken alle nieuwe ontwikkelingen in het dakdekkersvak het beroep ook aantrekkelijker. 

Ten slotte liggen er belangrijke kansen in het samen innoveren met leveranciers en opdrachtgevers. Goede ideeën daarvoor komen van de dakdekkersbedrijven. Ofwel uit de praktijk. Het open en aangename gesprek dat wij met elkaar voerden is in dit kader van grote waarde. Kennis en ervaring delen brengt ons namelijk allemaal verder. Dank heren voor jullie tijd en inbreng. Moeten we vaker doen! 

In gesprek met …

Sven Kruger is Directeur-eigenaar van Serco Dakspecialisten (Wédéflex Established Dealer) in Lemelerveld. Hij zit al vele jaren in het vak en is positief over de mogelijkheden van zelfklevende daksystemen.

Marc Loke is Directeur van Boll Dakmanagement in Enschede en van Reko Twente Dakbedekkingen in Almelo. Beide bedrijven zijn Wédéflex Established Dealer. Hij is nauw betrokken bij het goed opleiden van dakdekkers en is al jaren bestuurslid bij Tectum, het opleidingsinstituut voor dakdekkers.

Max Kwantes is Hoger Veiligheidskundige bij Patina Dakdenkers (Wédéflex Established Dealer) in Beverwijk. Hij is nauw betrokken bij innovaties op het gebied van milieu en duurzaamheid en grondlegger van Zero250 (zie www.zero250.nl).

Arnold Flake is Uitvoerder bij Boko Dakbedekkers (Wédéflex Established Dealer) in Westknollendam. Hij zit al 32 jaar in de dakenbranche en geeft leiding aan de realisatie van grote, aansprekende dakprojecten.

Coen van der Kooij is Technisch Directeur bij Wédéflex Duurzame Daksystemen en zit al vele jaren in het vak. Hij is gek van daken en houdt zich graag bezig met hoe het allemaal nóg beter kan. Door menigeen wordt hij ook regelmatig ‘De Dakprofessor’ genoemd.

Christian Nijholt is Sales Manager bij Wédéflex Duurzame Daksystemen. Hij zit ook al vele jaren in het vak, weet precies waar de behoeften liggen van zowel de opdrachtgevers als de Wédéflex Established Dealer en vertaalt deze naar de best passende dakoplossingen.

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT