DE DAKPROFESSOR

DE WATERDICHTE BASIS
ONDER AL DAT GROEN

Groendaken. We vullen makkelijk een REDAKTIE met de meest fraaie voorbeelden ervan. En al deze daken hebben iets belangrijks gemeen. Want onder het fraaie groen ligt een robuust Wédéflex dakbedekkings­systeem zijn waterdichte functie te vervullen. In het groendakcollege van vandaag zoomen we daar graag op in.

Uitdagingen
Welke uitdagingen komen op ons af bij het ontwerpen van een dakbedek­kings­systeem onder een groendak? Om te beginnen natuurlijk de wortelweerstand. We realiseren een tuin op de dakbedekking, dus deze moet robuust zijn! En als er onverhoopt toch iets misgaat, mag er ook geen ‘total-loss situatie’ ontstaan. Natuurlijk is daarnaast de levensduurverwachting belangrijk. Je moet er toch niet aan denken dat je de tuin moet ‘slopen’ omdat de dakbedekking aan het einde van haar levensduur is? Ten slotte waterretentie op daken. Dit is anno nu een zeer actueel thema. Wat zijn daarvan de aandachtspunten?

Wortelweerstand
Wédéflex D4 No Roots is een dakbaan die voldoet aan de eisen ten aanzien van de worteldoorgroeiweerstand, zoals bepaald in NEN-EN 13948. Bij deze praktijktest worden bakken bekleed met het te testen product [foto 1], waarna grond wordt aangebracht waarin agressief wortelende planten worden gepoot [foto 2]. Gedurende twee jaar mogen de wortels niet door de dakbedekking gegroeid zijn. Er zijn dan dus geen aanvullende wortelwerende lagen noodzakelijk. Betekent dit dat alle planten in een daktuin geplaatst mogen worden? Nee, want daar zijn eisen aan gesteld. In het algemeen mogen planten met zogenaamde wortelstokken niet geplant worden. Denk bijvoorbeeld aan bamboe, maar ook aan bepaalde grassoorten. Informeer altijd bij de Daktuinspecialist welke planten wel op het dak geplaatst kunnen worden.

Er zijn ook specifieke regels voor vegetatievrije zones op een dak. Zo moeten langs dakranden en details, zoals dakdoorvoeren en lichtkoepels, dergelijke zones worden gemaakt. Vaak past men daarvoor een strook met grind toe. Dit voorkomt dat de planten ‘naar binnen’ groeien. En het heeft ook een functie in de afvoer van regenwater en in de windweerstand van het systeem. In NTA 8292 vinden we hiervoor aanwijzingen. Daar lees je ook meer over andere belangrijke onderwerpen, zoals brandgevaarlijkheid.

Robuust ontwerp
Twee lagen dakbedekking, volledig op elkaar gebrand, waardoor er synergie ontstaat qua sterkte en duurzaamheid [foto 3]. Dat is het robuuste dakbedek­kingssysteem dat wij altijd ontwerpen voor groendaken. Voor de overige keuzes, zoals isolatie, is het van belang of het groendak een zogenaamd extensief of intensief systeem betreft.

Extensief zijn veelal de wat dunnere systemen, vaak bestaand uit een drainage/filtermat, een laag substraat en dan een (al dan niet voorgekweekte) sedum begroening. De keuze voor isolatie wordt dan vooral bepaald op basis van de druksterkte. We ontwer­pen dan altijd compartimenten op maximaal 200 m². Dat voorkomt dat bij calamiteiten het gehele isolatiepakket verzadigd raakt. Met Wédétectie kunnen we dan jaarlijks controleren of het compartiment nog droog is.

Bij een intensief groendak (dikke lagen substraat, bomen en dergelijke) stellen we aanvullende eisen! Het tweelaagse Wédéflex dakbedekkingssysteem hechten we dan volledig aan de betonnen ondergrond. De keuze voor isolatie is hierbij beperkt. Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) als zogenaamd omgekeerd dak is een optie. En ook de keuze voor Foamglas is goed. Dit materiaal is ‘waterdicht’: lekwater kan zich niet onder de dakbedekking verspreiden. Dat is natuurlijk ons doel. Sinds kort bestaat er ook een speciale variant van C-EPS mortel, met de merknaam Isomix-Plus (Van Wylick Isolerende Mortels bv). Uit gezamen­lijke proefopstellingen bij BDA/Kiwa is vastgesteld dat we ook daarmee aan de uitganspunten voldoen.

Opleverprotocol
Om een zuivere (verzekerings)schei­ding te maken tussen de Wédéflex Established Dealer (die de Wédéflex dakbedekking heeft aangebracht) en de Wédéflex Established Daktuinspecialist, wordt veelal een opleverprotocol gehanteerd. De Daktuinspecialist aanvaardt de dakbedekking als ondergrond van zijn werkzaam­heden. De dakbedekking is waterdicht opgeleverd. Een onderwaterzetting is daarbij een goed hulp-/testmiddel. Gedurende tien dagen wordt de dak­bedekking onder een laag water van 10 cm gezet [foto 4]. Nadat gezamenlijk geconstateerd is dat er geen lekka­ges zijn, vindt de overdracht plaats.

Levensduur
Wédéflex heeft een lange traditie als het gaat om onafhankelijk onderzoek naar de duurzaamheid van haar producten. BDA Dak- en Geveladvies heeft al vier keer (1998, 2003, 2008 en 2018) onderzoek gedaan naar de prestaties van Wédéflex D4 in de praktijk. In de Levensloopverklaring verklaart BDA dat de bewezen levens­duur van Wédéflex D4 inmiddels categorie 36-40 jaar is. De algemene stelling van BDA is, dat het aanbrengen van een groendakafwerking een posi­tief effect heeft. De levensduur van het daksysteem kan toenemen met vijf tot tien jaar. Wédéflex staat zelf op het standpunt dat dit een zeer voorzichtige aanname is. Wédéflex verwacht dat de levensduur van Wédéflex dakbanen, toegepast onder een intensief groendaksysteem, een gebouwleven lang mee zal gaan.

Waterretentie
Het tijdelijk opslaan van regenwater en het gestructureerd en vertraagd afvoe­ren hiervan. Dat is de primaire functie van een retentiedak. Een systeem om water op daken te bergen wordt vaak in combinatie met een begroeid dak aangebracht. Onder de groenopbouw wordt een ‘bak’ gecreëerd waarin het water opgevangen wordt. Zo ontstaat een zogeheten ‘blauwgroen’ dak. Het waterpeil op het dak wordt geregu­leerd, bijvoorbeeld met computergestuurde hemelwaterafvoeren. De onderconstructie moet voldoende constructieve veiligheid bieden. Een retentiedak heeft, naast de reguliere belasting, ook te maken met de extra belasting van het opgeslagen regenwater. Uitgangspunt is een betonnen onderconstructie. Maar controle op de maximale belasting van de dakconstructie is altijd noodzakelijk. Want niet elk type dakbedekking kan een permanente waterbelasting weerstaan. Voor Wédéflex D4 is dat gelukkig geen probleem. De toepassing van deze dakbanen bij daken met waterretentiesystemen is dan ook toegestaan.

De keuze voor een isolatiemateriaal is bij retentiedaken beperkt. Gezien deze speciale toepassing komen alleen isolatiematerialen in aanmerking waarin geen vochtverplaatsing in de isolatielaag kan optreden. Dat biedt de grootst mogelijke zekerheid een total-loss te voorkomen in geval van een onverhoopte lekkage in de dakbedek­king. Daarom komen alleen cellulair glas (merknaam Foamglas) en C-EPS mortel met speciale toeslag (merk­naam Isomix-Plus) in aanmerking.

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT