THUIS OP
HET DAK

THUIS BIJ… DE WÉDÉFLEX ESTABLISHED DAKTUINSPECIALISTEN

GROEN? MOET JE DOEN! MAAR PAK HET WEL VERSTANDIG AAN.

Extensieve en intensieve dak­tuinen zijn sterk in opkomst, evenals retentiedaken. Logisch, want de voordelen zijn legio. In deze groene REDAKTIE nemen de Wédéflex Established Dak­tuin­specialisten natuurlijk een belangrijke plaats in. Hoe kijken zij nu tegen de ontwik­kelingen in ‘groendakenland’ aan? We laten ze graag aan het woord.

Groene en retentiedaken hebben vele pluspunten. Ze dragen bij aan leef­baarheid en biodiversiteit en werken geluiddempend. Ook kunnen ze als belangrijke buffer fungeren voor de opvang van regenwater: een actueel thema. Daarbovenop is meer groen, vooral in stedelijk gebied, altijd een aanwinst voor ons allemaal. We voelen ons gewoonweg beter in en bij groen.

Wédéflex Duurzame Daksystemen voorziet al jaren vele daktuinen van de juiste waterdichte ondergrond. We werken intensief samen met gerenom­meerde Daktuinspecialisten om tot het beste en duurzaamste resultaat te komen. Wédéflex neemt het daksys­teem voor haar rekening en onze Wédéflex Established Daktuinspecia­listen dragen zorg voor ontwerp, realisatie en beheer. Samen hebben we al vele daktuintotaal­projecten opgele­verd door het hele land. Daar hebben we veel van geleerd en die kennis zetten we weer in bij nieuwe daktuin­projecten. Doe er je voordeel mee!

“Alles wordt groen”

“Architecten maken eigenlijk geen tekeningen meer voor gebouwen in binnenstedelijk gebied waar geen groen op of aan het gebouw zit. Er is – ook door corona – zoveel meer waardering voor groen en daktuinen. En ook de wateropgave waar we voor staan daagt uit en vraagt om innovatieve oplos­singen. Dus waar het kan gebeurt het nu ook. Logisch dat het aantal m2 intensieve daktuin enorm gestegen is – en nog fors verder zal stijgen. We staan als Daktuinspecialisten voor een grote opgave. En dit geldt ook voor Wédéflex en hun Dealers, want de kwaliteit van de ondergrond van iedere daktuin is van doorslaggevend belang. Samen hebben we inmiddels een stapel aan gereali­seerde projecten. Dat helpt. We weten wat werkt en wat niet en weten ook wat we aan elkaar hebben.”
Thod Binder
Binder Daktuinen

“Waterretentie steeds belangrijker”

“Opdrachtgevers en gemeentes hechten steeds meer waarde aan waterretentie als functie van het dak. Duurzaamheidcertificeringen als BREEAM spelen hier een rol in, maar ook piekbuien die steeds vaker voor­komen. Als je de afvoer van water naar je rioleringssysteem kunt vertragen is dat pure winst. We hebben nog een slag te winnen bij architecten en aan­nemers want ‘een bak water op het dak’ voelt tegennatuurlijk. Jammer, want we kunnen het samen met Wédéflex zo goed en veilig inrichten. Dat hebben
we al vele malen bewezen. Het is van be­lang dat we als partners in een vroeg stadium bij de opdrachtgever aan tafel zitten. Ik heb al vaker meegemaakt dat de architect een intensieve daktuin ingetekend had, maar dat de beoogde constructie dat technisch niet aankon. Dat voorkom je als je van tevoren weet wat de do’s and don’ts zijn. En wij weten dat precies.”
Gerrit van Engelenburg
Ronald Verheul
Copijn Groenaanleg en beheer

“We hebben dezelfde visie op kwaliteit”

“Er is nu veel vraag naar meervoudig ruimtegebruik. Lees: zonnepanelen, groen en waterberging op je dak.
Daar kunnen we, samen met Wédéflex, opdrachtgevers echt goed over advi­seren. We hebben de techniek, de kwaliteit en de kennis in huis. En als kennispartner dragen we significant bij aan de ontwikkeling van welk groendak dan ook. Vereiste is wel dat we vroeg in het proces aangehaakt zijn. Zelf zijn we ook actief in het vergroten van de bio­diversiteit via groendaken. Denk bij­voor­beeld aan het uitzetten van bijen­volkjes. Als ik inzoom op de Wédéflex Verzeker­de Daktuingarantie zie ik dat deze het vertrouwen in het product versterkt. Het is een goed verkoop­argument, zeker bij een dikkere opbouw en ook nog water op het dak. Je neemt er het laatste restje twijfel mee weg bij klanten.”
Han Farwick
Farwick Groenspecialisten

“The sky is the limit”

“De druk op de stad neemt toe. We zien veel inbreiding. En tegelijkertijd moet de stad leefbaar zijn en moet biodiversiteit gevoed worden. Met groendaken kan dat en is nagenoeg alles mogelijk. Wij maken het waar. Onder een voorwaarde: denk in de beginfase heel goed na over je wensen rondom een daktuin en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Daar staat of valt het ontwerp, de realisatie en het onderhoud mee. En hier is de samenwerking met Wédéflex van be­­lang. Het zou goed zijn als we nog veel meer samen optrekken in onze klant­benadering. Als combinatie staan we sterk en ook de Wédéflex Verzekerde Daktuin­garantie draagt daaraan bij. Feitelijk bieden we één totaalproduct aan want een goede daktuin kan niet zonder een topkwaliteit ondergrond.”
Jos Jonkers
Bram Legierse
Jonkers daktuinen

“Adviserende rol in begintraject cruciaal”

“Er zijn drie ontwikkelingen. Allereerst willen gemeentes steeds meer dat je je eigen problemen oplost als het over water(afvoer) gaat. Voorts vereisen steeds meer certificerende partijen zoals BREEAM natuurinclusief bouwen. Denk bijvoorbeeld aan vlinder- en vleermuiskasten en insectenhotels.
En ten slotte moet alle beschikbare ruimte die we hebben gebruikt worden. Dus ook het dak. Wij wijzen klanten er keer op keer op dat ze goed moeten weten wat voor beplanting ze op hun dak zetten en wat die vervolgens doet met de ondergrond. Dat gaat anders niet goed. Die kennis hebben wij wel maar andere partijen in het bouwtraject niet. We moeten daarom in het begin van het traject al schakelen met de ontwikkelaar, de architect en de aan­nemer. Dan kunnen we samen met Wédéflex het complete plaatje aanbieden.”
Reinier van der Beek
Martijn Hendriksen
Wencop Hoveniers

 

www.binder.nl

Binder Daktuinen (Poortugaal)
www.binder.nl

www.copijn.nl

Copijn Groenaanleg en beheer (Utrecht)
www.copijn.nl

www.farwick.nl

Farwick Groenspecialisten (Enschede)
www.farwick.nl

www.jonkershoveniers.nl

Jonkers daktuinen (Venlo)
www.jonkershoveniers.nl

www.wencop.nl

Wencop Hoveniers (Barneveld)
www.wencop.nl

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT