PROJECT IN THE SPOTLIGHT

DCR DEN HAAG

Onze Wédéflex Established Dealer Oranjedak West heeft recent een gebogen dakvlak van het pand van DCR (een bruisende culturele broedplaats in het Energiekwartier in Den Haag) compleet gerenoveerd. De bijzondere vorm van het dak vroeg om een ingenieuze dakbedekkingsconstructie.

Project : DCR (De Constant Rebecqueplein) te Den Haag
Opdrachtgever
: Gemeente Den Haag
Wédéflex Established Dealer
: Oranjedak West te Zwijndrecht
Omvang dakoppervlak
: 530 m²
Wédéflex producten
: Wédémec Plus / Wédébase 446 / Wédéflex Mineral Ultra White

De geschiedenis
Net buiten de Haagse binnenstad ligt de monumentale, industriële stadscen­trale van een elektriciteitsproducent. Stadsarchitect Schadee bouwde in 1906 het karaktervolle kantoorpand met fabriekshallen. Direct naast het water van het verversingskanaal, tussen de volkstuintjes van toen. Sloop, nieuwbouw en uitbreiding veranderden het stadsgezicht na de komst van de fabriek voortdurend. De stadscentrale is nu een oriëntatie­punt voor Den Haag. De hoge fabrieks­schoor­stenen en monumentale architec­tuur herken je van grote afstand.

Culturele broedplaats
Het voormalige kantorendeel van de elektriciteitsfabriek ligt aan het De Constant Rebecqueplein (DCR). Dit gebouw heeft zijn ingetogen schoonheid behouden. Het is nu een Haagse culturele hotspot die direct naast de stadscentrale ligt. De ideeën over Den Haag als creatieve stad leefden al langer. Tijd voor actie! De Gemeente Den Haag besloot in 2004, na elf jaar leegstand, van het voormalig kantoorpand van de elektriciteitsfabriek een culturele broedplaats te maken. De gemeente maakte, samen met vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen, het plan voor DCR. Verschillende deel­ne­mers aan DCR vestigden zich meteen in het pand en namen ook een groot deel van de verbouwingen op zich.
De (gast)ateliers, expositieruimten, studio’s, ontmoetingsplekken en werkplaatsen openden in september 2008 officieel hun deuren. DCR is sindsdien een bruisende plek. Leuk om te bezoeken en leuk om in te werken. In de veertig studio’s zijn dagelijks allerlei makers aan de slag: beeldend kunstenaars, ontwerpers, architecten, musici, organisatoren, filmmakers, schrijvers, choreografen, animatoren, dansers, aanjagers, bouwers, onder­zoekers en lichtmakers. Van jong aanstormend talent tot professionele creatieven.

Verzoek tot advies
In 2015 vroeg de Gemeente Den Haag Wédéflex een dakinspectie uit te voeren op het pand. Dit vanwege het opstellen van een meerjarenplanning. Omdat de dakbedekkingen toen in redelijk goede staat waren, hebben we geen destructief onderzoek uitgevoerd. De dakbedekking hebben we toen alleen visueel geïnspecteerd.

Het advies in 2015
“Indien u, ondanks de redelijke staat van de dakbedekking, besluit de dakbedekkingsconstructie op korte termijn te renoveren, bijvoorbeeld omdat het dakvlak wordt voorzien van PV-panelen of dergelijke, of een andere gebruiksfunctie krijgt, adviseren wij de bestaande dakbedekkingsconstructie te vervangen en in zijn geheel opnieuw op te bouwen met kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen. Hierbij kan tevens de staat van de ondergrond worden beoordeeld en de isolatiewaarde worden verhoogd.”

“Als u anders besluit, dus de bestaan­de dakbedekkingsconstructie nog een aantal jaren wilt handhaven, adviseren wij op korte termijn onderhoudswerk­zaamheden te doen uitvoeren door een gecertificeerd Wédéflex Established Verwerker, het reinigend onderhoud jaarlijks te herhalen en rigoureus onder­houd (complete vervanging) van de dakbedekkingsconstructie op te nemen in uw begroting voor het jaar 2020.”

Verduurzaming van het dak
Beleid kan in tussenliggende jaren veranderen. En ook binnen de Gemeente Den Haag staat duurzaamheid bovenaan de agenda. Ze benaderden ons daarom begin 2019 opnieuw. De gemeente wilde meer weten over de mogelijkheden tot optimalisering en verduurzaming van het dak. Het ging om isolatieverbetering (naar een Rc van 6,00 m2K/W) en om het plaatsen van PV-panelen en/of begroeiing op het dakvlak. We hebben de constructeur geraadpleegd in verband met het gewicht en de bouwkundige constructie. Daaropvolgend heeft de gemeente besloten te kiezen voor verduurzaming van de dakbedekkingsconstructie en voor het plaatsen van PV-panelen.

De constructie van het gebogen dakvlak van binnen naar buiten:

 • Plaatselijk is er een ‘open’ latten­plafond of een gestuct plafond maar hoofdzakelijk is er geen plafond­afwerking.
 • Houten balklaag.
 • Dakbeschot van houtwolcement­platen (50 mm dik).
 • Oorspronkelijke dakbedekking bestaande uit een meerlaagse dakbedekking van gebitumineerd glasvlies, aan de ondergrond enonderling gekleefd en afgesmeerd met warme bitumen.
 • Een laag isolatie van geperst glaswol, tweezijdig gecacheerd, (40 mm dik).
 • Meerlaagse gecombineerde dakbedekking van gebitumineerd glasvlies en gebitumineerd polyestermat, onderzijde begrind, mechanisch bevestigd en onderling gekleefd met warme bitumen.
 • Meerlaagse dakbedekking bestaan­de uit een toplaag van gemodificeerd gebitumineerd polyestermat, partieel gekleefd aan de onderliggende dak­be­dekking met een geperforeerde eerste laag.
 • Een laag gemineraliseerd gemodifi­ceerd gebitumineerd polyestermat, gebrand op de onderliggende dakbedekking.

Door de diverse dakbedekkingssyste­men was het totale gewicht medebepalend voor het ontwerp en advies van de nieuwe, verbeterde dakbedekkingscon­struc­tie. Eigenlijk was er maar één optie: zoveel mogelijk bestaande lagen verwijderen.
Vervanging van de bouwkundige onder­grond was, door de onder­liggende gebruiksruimten, geen optie voor de opdrachtgever. De houtwolcementplaten, met de daarop geplakte oorspronkelijke dakbedekking, werden daarom gehandhaafd.

De onderzijde van het dakbeschot was grotendeels zichtwerk. Daarom was het risico van beschadigingen door nieuwe bevestigingsmiddelen in de houtwol­cementplaten onacceptabel.
De oplossing? Een nieuwe houten dakvloer op de oorspronkelijke dakbedekking maken. En daarin je nieuwe dakbedekkingsconstructie bevestigen.

De werkzaamheden in vogelvlucht:

 • De bestaande dakbedekkingssys­temen, inclusief isolatie en de rand- en opstandafwerkingen, slopen tot op de oorspronkelijke dakbedek­king.
 • Beschadigingen aan de oorspron­ke­lijke dakbedekking direct herstellen of – voor extra zekerheid – een extra Wédémec noodlaag aanbrengen.
 • Het leveren en aanbrengen van een nieuwe houten ondergrond. Aanbrengen in twee lagen van minimaal 12 mm of meer, afhankelijk van de buigbaarheid van het plaat­materiaal. De totale dikte bedraagt minimaal 24 mm. Iedere houten plaat afzonderlijk voldoende mechanisch bevestigen in de bestaande houten balklaag.
 • Een dampremmende laag van Wédémec Plus (3 mm dik), in principe los gelegd maar zo bevestigd dat deze tijdens de uitvoering dienst kan doen als noodlaag.
 • Een laag polyisocyanuraat (PIR) isolatie, tweezijdig gecacheerd, totaaldikte 150 mm en zodanig dat Rc ≥ 6,00 m²K/W. Aangebracht in drie lagen van 50 mm dik.
 • Aanbrengen van meerdere comparti­menten, verdeeld over het dakvlak.
 • Een laag met polyestermat gecacheerd APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, type Wédébase 446, mechanisch bevestigd.
 • Een laag gemineraliseerd APP gemo­­di­fi­ceerd gebitumineerd polyes­termat, glasvlies en polyestermat (composiet inlage), type Wédéflex Mineral, aangebracht volgens de brandmethode. De opdrachtgever heeft gekozen voor type Ultra White.

Veiligheid voorop
Aan beide lange zijden van het gebogen dakvlak zijn steigers geplaatst zodat iedereen de werkzaamheden aan dakranden en boeiboorden veilig uit kon voeren.

Trees for All-certificaat
De dakbedekkingswerkzaamheden zijn begin november 2019 opgestart en naar ieders tevredenheid netjes en kundig uitgevoerd. Handhaving van de gebogen vorm van het dakvlak was een belangrijk uitgangspunt. We zijn dan ook blij dat dit goed gelukt is. Oranjedak West heeft de toplaag Wédéflex Mineral Ultra White keurig aangebracht. En in december 2019/januari 2020 zijn de PV-panelen op het dakvlak geplaatst. De oplevering was kortgeleden. Tijdens deze oplevering overhandigde Oranjedak West het ‘Trees for All-certificaat’ omdat met dit project CO2-uitstoot gecompenseerd wordt.

Goed samenwerken en goed communiceren is cruciaal voor kwaliteit. Zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Wij zijn blij dat de opdrachtgever en alle uitvoerende partijen er ook zo over dachten. Want het resultaat mag er zijn!