THUIS BIJ...

WÉDÉFLEXERS COEN EN ROLAND

Coen van der Kooij en Roland Sleutjes vormen samen al vele jaren de directie van Wédéflex Duurzame Daksystemen. Tijd om bij hen aan te schuiven en ze het hemd van het lijf te vragen.
Welke ontwikkelingen zien ze? Hoe anticiperen ze daarop? Waar willen ze met Wédéflex naartoe…?

De wereld van het dak verandert…
Coen: “Het buzzword van de afge­lopen jaren is natuurlijk duurzaamheid. Het is, mede daarom, ook een container­begrip geworden en dat is jammer. Maar één ding staat vast: duurzaam ondernemen is anno 2020 een must voor iedereen actief in de bouwbranche. Het gaat echt beginnen en ik ben dan ook blij dat Wédéflex duurzaamheid lang geleden al omarmde.”

Roland: “De waarde van ons bedrijf komt op deze manier nog nadrukke­lijker in beeld, vooral vanwege de voorspelbare levensduur van onze producten en systemen.”

Coen: “Een andere belangrijke ont­wikkeling is, dat we ons vroeger met name richtten op de dakbedekking an sich. Dat is veranderd. Het gaat nu om het hele systeem en hoe onderdelen zich tot elkaar verhouden. Het 6-s model van Brandt geeft dat goed weer.”

Roland: “Ons werkgebied wordt als­maar groter. We richten ons al lang op het behoud van isolerend vermogen, op een goede uitvoering van het dak­systeem en op dampremmende lagen. Maar we zien dat daken de afgelopen jaren ook steeds vaker meervoudig gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan isolerende functies, maar ook aan functies op het gebied van bouwfysica. Tel daar de opkomst van groene (daktuinen), blauwe (waterhuishouding) en gele (zonnepanelen) daken bij op. Dan wordt duidelijk dat duurzaamheid nu echt verdieping krijgt. De volgende stap is monitoren wat deze duurzame initiatieven opleveren, uitgaande van feiten. We gaan van passief naar actief. Naar smart roofs. En Wédéflex wil op basis van feiten kunnen bewijzen wat duurzaamheid echt inhoudt.”

En de wereld van klanten (Wédéflex Established Dealers) en opdrachtgevers verandert ook…
Roland: “Opdrachtgeverschap ver­andert. We gaan naar Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) toe. De volledige verantwoordelijkheid voor het functio­neren van het dak komt uiteindelijk bij één partij te liggen. Aan ons de taak goed aangehaakt te blijven op de veranderende vraag van klanten.
En deze steeds toetsen aan hoe wij erin staan. Hoe kunnen we goed mee­denken en ook voor klanten denken? We zoeken altijd de beste oplossing maar zijn ook eerlijk naar klanten en opdrachtgevers: als dingen niet kunnen zeggen we dat ook gewoon. Eigenlijk hebben we als Wédéflex deze rol altijd al gehad, alleen wordt deze nu anders gebruikt.”

Coen: “Een dak heeft een lange onder­houdscyclus (20-40 jaar). Dat is lastig voor veel marktpartijen. Ze vragen zich af of ze de juiste keuzes maken. Want let wel: de levensduur van opdracht­geverschap is vaak korter dan de levensduur van het dak.”

Roland: “Bij kortcyclisch denken is het belang om goed voor een woning­corporatie te zorgen ondergeschikt aan je eigen kortetermijnbelang. Je bespaart bijvoorbeeld EUR 2000 op de kosten van het daksysteem maar verkort daarmee tegelijkertijd de levensduur van het dak met 15 jaar. Goedkoop is dan met recht duurkoop. Gelukkig zien we nu dat dit – uit duurzaamheidsoverwegingen – echt kantelt. We hebben de wind mee.
De markt ziet steeds beter in hoe goed ze eigenlijk af zijn bij ons. We leveren een product dat extreem lang meegaat. We leveren een product waarvan je de levensduur met een minimale inspan­ning kan verdubbelen. En we leveren een recyclebaar product. Ik ben blij dat we nooit van onze strakke koers afgeweken zijn. We gingen nooit voor de quick wins maar altijd voor de be­­stendige relatie en dat betaalt zich uit.”

Bitumen en alternatieven
Coen: “Ik snap dat mensen kritisch kijken naar de grondstof waar wij mee werken. Bitumen heeft natuurlijk zijn oorsprong in een fossiele brandstof. Ik vind het echter belangrijk het onder­scheid te maken tussen brandstof en grondstof. Wij verbruiken aardolie niet als brandstof, zoals auto’s of vlieg­tuigen wel doen. Wij gebruiken een restproduct van geraffineerde aardolie en maken daar producten van die extreem lang meegaan en ook nog eens gerecycled kunnen worden.
En vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Er wordt al geëxperimenteerd met organische en plantaardige materialen op daken. Deze zijn echter nog zo rottings­ge­voelig dat ze maar erg kort meegaan.”

Bedreiging: schaarste op de arbeidsmarkt
Coen: “Een van de belangrijkste be­­dreigingen in onze branche is het gebrek aan vakmannen en -vrouwen. Wij zetten ons in om – via Tectum (opleidingsinstituut voor dakvakman­schap) – de medewerkers van onze Dealers zo goed mogelijk op te leiden, maar daar los je het tekort aan mensen nog niet mee op helaas.”

Koers Wédéflex past bij de toekomst
Coen: “We worden door alle ont­wikkelingen nog meer uitgedaagd. Innoveren en product development zijn de sleutelwoorden de komende jaren. En dat is fijn want deze zijn in het DNA van Wédéflex ingebakken. Er liggen, kortom, prachtkansen voor ons.”

Roland: “Precies. En die kansen kunnen we verzilveren omdat we onze belangrijkste USP’s koesteren:
1. Samenwerken met een fantastisch Dealernetwerk.
2. Bewezen levensduur van onze producten.
3. Opdracht­gevers Verzekerde Garantie bieden.
We maken waar wat we beloven en dat sluit aan op wat klanten en opdracht­gevers, nu meer dan ooit, van ons verwachten.”