THUIS BIJ...

ANNE TERPSTRA BEDRIJFSLEIDER BIJ ZAANDERWIJK IN LEEUWARDEN

“Slimme oplossingen in coronatijd”

Zaanderwijk Bouw – Onderhoud – Innovatie werkt, evenals Wédéflex Established Dealer V&H, al vele jaren voor de Friese woningcoöperatie Elkien. Vanwege corona konden dit jaar niet alle onderhoudswerkzaamheden doorgaan. Daarom besloten deze drie partijen – in goed overleg – onderhoudswerk­zaamheden voor buiten naar voren te halen.

De zes blokken drielaagswoongebou­wen van Elkien aan de Wagenaarstraat in Leeuwarden zijn een goed voorbeeld. Eigenlijk zouden drie blokken nieuwe dakisolatie en dakbedekking krijgen in 2020. En de andere drie in 2021. Vanwege corona zijn alle zes de blokken dit jaar al van nieuwe dakisolatie en dakbedekking voorzien.

Anne Terpstra: “Ik vind dit project een toonbeeld van goede ketensamenwerking. Samen willen we woningen toekomstbestendig maken. Beter isoleren is dan van groot belang. Gevels, daken en beglazing spelen daarin een cruciale rol. Als je – door corona – niet in de woning kunt, doe dan wat je buiten wel kunt. Mooi dat we die buitenwerkzaamheden hier naar voren hebben kunnen halen. De bestaande dakbedekking is overal verwijderd. Wédéflex Dealer V&H Dakbedekkingen heeft op alle blokken nieuwe isolatiepakketten en nieuwe dakbedekking aangebracht om ervoor te zorgen dat het dak een optimale isolerende werking heeft. We hebben hier gekozen voor het Wédéflex Black Pearl daksysteem van 18 cm dik.”

Aanpassing dakranden
“De dakranden moesten ook aange­pakt worden om te passen bij de nieuwe hoogte. De originele dakranden vroegen veel onderhoud (schilderwerk­zaamheden). Daarom hebben we er nu onderhoudsvrije boeien op aange­bracht. Voor nu een investering maar die verdien je dus heel snel terug. Alle bouw- en onderhoudspartners denken echt mee met elkaar en dat betaalt zich uit.”

Wet Kwaliteits Borging (Wkb) en het belang van ketensamenwerking
“De Wkb, die waarschijnlijk vanaf 2022 stapsgewijs ingaat, richt zich op ver­betering van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht door het inschakelen van private kwaliteitsborgers (zoals bouw- en onderhoudsbedrijven). Deze wet is van groot belang voor opdrachtgevers. Zij willen dat alles goed geregeld en geborgd is. Door goede ketensamen­werking ontzorg je de klant en maak je dat ook waar. Je innoveert samen en denkt samen na over de beste duurzaamheidoplossingen. Kennis delen is daarbij cruciaal en dat doen alle ketenpartners dan ook volop.”

Veranderde positie bewoners
“Bewoners hebben veel meer een positie en invloed gekregen. Woningcorpo­raties willen weten wat bewoners willen – nu en in de toekomst – en meten daarom regelmatig de bewo­ners­tevredenheid. Wij worden daar als onderhouds­partner ook in meege­nomen. En wij hebben zelf ook bewonerbegeleiders in dienst die bewoners altijd goed informeren en vinger aan de pols houden als het gaat om klachten en om verwachtingen. Die binding willen we hebben. Alleen dan kunnen wij optimaal presteren.”

Meedenken en meebewegen
in coronatijd “Natuurlijk werken wij in deze corona­tijd conform een helder protocol dat we samen met Elkien opgesteld hebben. We houden afstand, testen bij klachten en hebben extra was- en ontsmettingsmogelijkheden gecreëerd voor medewerkers. Er worden ook extra units geplaatst om de verschil­lende groepen vaklieden uit elkaar te houden. Daarnaast beschikt Zaanderwijk ook over verplaatsbare woonunits die we in kunnen zetten als er toch werkzaamheden in iemands woning uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld in de zorgsector.
De huurder kan daar dan terecht en hoeft niet in de nabijheid van onze mede­werkers te verkeren. Dit werkt hart­stikke goed. Maar planningwise is corona natuurlijk een uitdaging. De horizon ontbreekt. Voor iedereen. Laten we daarom hopen dat we deze periode snel achter ons kunnen laten.”

Beter wonen in Fryslân. Woningcorporatie Elkien verhuurt circa 20.000 goed onderhouden sociale woningen in Friesland. Ze zetten altijd een stap extra voor hun huurders. Ze bieden huurders niet alleen een goede, passende woning maar zorgen ook samen voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving.

 

Het van oorsprong West-Friese bedrijf Zaanderwijk is sinds 1982 actief in het vastgoedonderhoud. Midden jaren ’90 hebben ze de stap gemaakt naar het werken voor woningcorporaties gericht op verschillende soorten onderhoud, waaronder klachten- en mutatie­onderhoud, planmatig onderhoud en woningverbetering. Van hieruit heeft het bedrijf zich verder ont­wikkeld tot het totale onderhouds­bedrijf dat het nu is. Zaanderwijk richt zich nadrukkelijk ook op verduurzaming. Denk aan klein­schalige duurzame nieuwbouw­projecten en duurzame oplos­singen voor bestaande bouw. De vestiging van Zaanderwijk in Leeuwarden is ketenpartner van Elkien.

 

Wédéflex Established Dealer V&H Dakbedekkingen (Leeuwarden) verzorgt alle mogelijke werkzaamheden met betrekking tot dakbedekkingen. Ze zitten al 35 jaar in het vak en zetten hun kennis en ervaring in bij nieuwbouw, dakrenovatie, dak­‑onder­­houd, zinkwerk, loodwerk, dakinspectie, valbeveiliging en dakschade/daklekkage. Ook V&H is ketenpartner van Elkien.

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT