SLIM DAKMANAGEMENT

WÉDÉTECTIE

Eén van de belangrijkste, primaire functies van een goed dakbedekkingssysteem? Dat is het waarborgen van het isolerend vermogen van de thermische isolatie in het dak. Tijdens de hele levenscyclus van het dak liggen er constant bedreigingen op de loer. Een lekkage kan gemakkelijk ontstaan, zeker nu er steeds meer extra functies op het dak komen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen of dakvegetatie. Het is daarom, nu meer dan ooit, belangrijk de thermische kwaliteit van je dak te monitoren. En dat kan ook al met Wédétectie. Echter, in een REDAKTIE met als thema innovatie verwacht je – terecht! – meer. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen?

Wédétectie: hoe werkt het?
We plaatsen waterdetectoren (sensoren) in het isolatiedeel van het daksysteem. Deze sensoren worden met een scanner uitgelezen. Eventuele waterschade wordt hiermee snel ontdekt. De sensoren en de scanner communiceren met elkaar door de verschillende lagen van de dakopbouw heen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de RFID-technologie (identificatie via radiogolven). De sensoren hebben dus geen batterijen. Ook kabels door het dakbedekkingssysteem zijn niet nodig. Plaatsing van de sensoren is simpel. Door een insnede te maken in het isolatiemateriaal, kan de sensor tijdens het aanbrengen van de isolatie rechtop geplaatst worden. Tijdens de reguliere onderhoudsbeurten controleert men met behulp van de speciale sensor op eventueel water op de dampremmende laag. Water zal namelijk het circuit in de sensor ‘sluiten’ en dat wordt door de sensor gesignaleerd.
De RFID-signalen kunnen worden geblokkeerd door aluminium folies. Dat betekent, dat bij de toepassing van een isolatiemateriaal met een aluminium cacheerlaag, deze boven de sensor moet worden verwijderd. De signalen dringen overigens wel gemakkelijk door ballastlagen of extensieve groendaken heen.

Ontwikkelingen

Het uitlezen van de Wédétectie vraagt om een fysieke dakinspectie. Hoe fantastisch zou het zijn als we lekker vanachter ons bureau het dakmanagement kunnen regelen?
Stel dat we:

  • Realtime inzicht krijgen in de staat van het dakbedekkingssysteem.
  • Onderhoud kunnen doen volgens het just-in-time principe.
  • Daardoor geen onnodige (fysieke) periodieke inspecties hoeven uit te voeren, maar continue dakbe­waking realiseren.

Monitoringsysteem
En dat is dus precies waar we nu druk aan werken. Een monitoringsysteem dat werkt met actieve daksensoren. De sensoren verzenden temperatuurinformatie (data) naar een verzamelpunt (gateway). Temperaturen van de dakisolatie en de dakbedekking zijn prestatie-indicatoren. Hiermee kunnen lekkages, maar ook vervuiling worden gedetecteerd. Het verzamelpunt stuurt, via een cellulair netwerk, de data door naar een centrale dataopslag. Per dak wordt de data geïnterpreteerd op basis van algoritmes en gevisualiseerd in een webportal. Het systeem is schaalbaar voor kleine en grote daken en voor bestaande en nieuwe daken.

Waar staan we nu?
Met het monitoringsysteem zijn we al een heel eind. Er zijn uitgebreide labtesten uitgevoerd. We staan inmiddels aan de vooravond van de eerste seriematige productie van de sensoren. Natuurlijk informeren we jullie meteen zodra de marktlancering een feit is.

Keep you posted!

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT