WÉDÉFLEX INNOVEERT

WÉDÉFLEX INNOVEERT

Innoveren. Ieder zichzelf respecterend bedrijf is er dagelijks mee bezig. Wij ook. Al hebben wij wel een genuanceerde mening over wat succesvol innoveren precies inhoudt. Zo is experimenteren of ‘eens iets nieuws proberen’ niet hetzelfde als innoveren. Een product anders vormgeven, services anders inrichten, adviezen herijken of kiezen voor nieuwe technologie: het is volgens ons pas echt innoveren als ‘het nieuwe’ blijvend waarde creëert voor onze klanten en opdrachtgevers. Zij moeten er beter van worden. Alleen dan hebben wij het goed gedaan.

Wédétectie (waterdetectoren ofwel sensoren plaatsen in het isolatiedeel van het daksysteem die je uit kunt lezen met een scanner) is een mooi voorbeeld van waarde toevoegen aan je dak. In deze REDAKTIE lichten we graag een tipje van de sluier op als het om de doorontwikkeling van Wédétectie gaat. Want hier liggen kansen voor verdere optimalisering. Daar steken wij graag energie in.

Experimenten aangaan op je dak blijkt ook vaak geen goed idee. Lees daarvoor het verhaal van onze Wédéflex Established Dealer Beelen Dakdekkers. Zij moesten het overgrote deel van het dak van een zorgcomplex vervroegd vervangen. Waarom? Omdat de in het verleden gemaakte (vernieuwende?) keuzes in ontwerp, materialen en bevestiging niet strookten met de complexiteit van het dak. Dan blijkt goedkoop echt duurkoop te zijn…

Wédéflex Duurzame Daksystemen zet ook in het nieuwe jaar vol in op slim en bovenal duurzaam innoveren. Daar heb je als onze klant en opdrachtgever recht op. Daar ligt onze toegevoegde waarde. Dat past bij wie we zijn.

We wensen je voor nu graag sfeervolle en warme feestdagen toe en een gezond 2022! Maak er iets moois van!

Familie Wédéflex

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT