WIST JE DAT…

PASSIE VERSUS EXPERTISE
DE CIRKEL IS ROND

Als we er de woorden­boeken op naslaan komen we de volgende definities van een dak tegen: boven­afsluiting van een gebouw. Bedek­king van een huis. Of meer uitgebreid: de over­dekking van een gebouw, bestaande uit een of meer hellende of schuine vlakken of uit een horizon­taal vlak (platdak). Passie komt van het Latijnse woord Passio en betekent hartstocht. Passie slaat op een activi­teit waar je ont­zettend veel van houdt. Bij ons komen daken en passies heel mooi samen…

‘Een dak boven je hoofd’. Mensen het hele jaar door lekker droog en warm houden. Dat is wat we feitelijk doen met z’n allen. Mooi toch!

Maar er speelt meer. Ruimte is schaars. En daarbovenop willen we allemaal minder hittestress, meer biodiversiteit, meer groen en ook meer levendigheid in onze bebouwde omgeving. Op het dak komt het allemaal samen.

Het aantal parkeerdaken, groen­daken, retentiedaken, verblijfs­daken maar ook daken met reflectie en zonnepanelen, met insectenhotels of met zwembaden groeit gestaag. Nieuwe passies vereisen echter wel de juiste ondergrond.

Tel daar nog bij op dat ook steeds meer installaties op daken geplaatst worden. Gaat dat allemaal wel goed?

Ja. Want onze expertise ligt ten grondslag aan al deze passies. Wédéflex ondersteunt de dakdek­kers van onze Dealers met de Wédéflex Established Verwerkers­cursussen. De kwaliteit van de dakbedekking EN die van de verwerking is hiermee geborgd. Voor alle soorten daken. En het zorgt ge­­garandeerd ook voor meer werkplezier

We zetten daarnaast vol in op optimale samenwerking en kennis­deling tussen de opdracht­gevers, onze Wédéflex Established Dealers en Wédéflex zelf. Wédéscan is daar een treffend voorbeeld van. Samen groeien en vergroenen is een feest. En het betaalt zich dubbel en dwars uit. Voor ons allemaal. Doe mee!

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT