IN GESPREK MET...

PASSIE VOOR DAKEN LEVERT KWALITEITSDAKEN OP

RICHARD DEKKERS (WOONSTAD ROTTERDAM)

Passie voor daken. Dat tref je niet alleen bij dakdekkers of bij producenten van daksystemen zoals Wédéflex. Richard Dekkers is Project­leider Techniek bij woningcorporatie Woonstad in Rotterdam. En ook zijn hart klopt sneller als we met hem over daken praten. Dakexper­tise en dakpassie verbindt; dat is wel duidelijk.

“Ik ben in 2015 begonnen bij Woonstad waar ik verantwoordelijk werd voor planmatig onderhoud, initieel voor een eigen wijk in de gemeente Rotterdam. In 2016 schakelde Woonstad over op het werken in productgroepen. Afgelopen jaar kwam er een scheidslijn tussen interieur en exterieur (waar dak en gevel onder valt). We hebben Rotterdam nu opgesplitst in drie delen: Rotterdam Zuid, Rotterdam Centrum/West en Rotterdam Noordoost. Ieder gebied heeft zijn eigen dakpartner vanuit Woonstad. Ik ben dat voor Noordoost en mijn twee andere collega’s nemen Zuid en Centrum/West voor hun rekening. Alles boven de dakrand is de verantwoordelijkheid van onze productgroep. Daarbovenop ben ik binnen Woonstad verantwoordelijk voor de correcte plaatsing van zonnepanelen op onze daken.”

Woonstad vervult voorlopersrol
“Voordat ik bij Woonstad ging werken, heb ik nog bij een andere woningcorporatie en bij een dakdekkersbedrijf gewerkt. Ik vind het prettig dat Woonstad echt een voorloper wil zijn. Innoveren wordt aangemoedigd. Als je een goed idee hebt doen ze daar ook echt iets mee. Woonstad biedt kansen. Er is dynamiek en de digitalisering binnen onze club is in één woord top. We gaan altijd mee met de tijd. Met als gevolg dat je je als medewerker optimaal kunt ontwikkelen en specialiseren. Ik vind het mooi me steeds verder te verdiepen in zonnepanelen en daken. Dit kan omdat onze organisatie, met zo’n 1.500 complexen en ongeveer 60.000 wooneenheden in beheer, ook het volume daarvoor heeft.”

Interessante ontwikkelingen rondom multifunctionele daken
“De mogelijkheden op het dak worden steeds groter. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol. Denk dan natuurlijk aan zonnepanelen, maar ook aan sedum-, retentie- en tuindaken. Heel belangrijk voor een stad als Rotterdam waar hittestress een serieus probleem kan vormen. En heel leuk voor mij omdat ik groene vingers heb en erg van planten houd. Zo was ik ook verantwoordelijk voor het dak en de dakinrichting van studentenwooncomplex De Schans in Rotterdam. Ieder dakdeel kreeg hier zijn eigen thema. Denk aan zonnepanelen en fitnessapparaten op het dak, maar ook aan een groendak, aan palm- en perenbomen en aan bankjes van steenschotten en olievaten. Duurzaamheid, recycling, groen en energieopwekking kwamen hier samen. Een fantastisch project om aan te werken. En zo ben ik ook erg enthousiast over ons ‘leven-op-het-dakpakket’ voor groene daken. Denk bijvoorbeeld aan houten blokjes, zand, grind, waterschalen en insectenhotels op het dak om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. Dat is toch gaaf!
En ook de huurders juichen dit soort initiatieven – terecht – toe.”

“Het is belangrijk biodiversiteit in de stad te stimuleren en hittestress tegen te gaan”

Dakpassie
“Een dak zie je meestal niet. Maar nu daken steeds meer functies krijgen verandert dat. We zien dat daken veel meer aandacht krijgen. Kennis van en passie voor daken hebben is dan hart­stikke belangrijk. Want precies dat zorgt ervoor dat je kwaliteitsdaken levert. Daar maak ik me dan ook graag hard voor. En in die zin is het voor ons ook belangrijk optimaal gebruik te blijven maken van alle expertise die Wédéflex in huis heeft. Juist door de toenemende gebruiksfuncties van da­ken is het belangrijk dat we de samenwerking steeds verder uitdiepen.”

(op de bovenste foto: v.l.n.r. Richard Dekkers, Jack Robbemond)

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT