IN GESPREK MET…

LEARNING COMMUNITY LENTE

MARCO VAN CORSTANJE (CASADE) EN TWAN VAN BERLO (DAKACCENT)

Marco van Corstanje is al 26 jaar werkzaam bij woning­corporatie Casade (en voor­gangers daarvan). Casade omvat zo’n 12.500 wooneen­heden binnen de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk, Ofwel ‘nagenoeg alles rondom De Efteling’. Twan van Berlo is verkoop­leider en mede-eigenaar van dakdekkersbedrijf en Wédéflex Established Dealer DAKaccent (Oisterwijk). Casade werkt met zeven andere Brabantse woning­corporaties samen onder de naam Lente. Ze versterken elkaar op het gebied van inkoop en ‘samen leren’. DAKaccent is op zijn beurt toonaangevend dakpartner voor een aanzienlijk deel van de bij Lente aangesloten corporaties. Wij zijn benieuwd naar de meerwaarde van Lente voor alle betrokkenen. Hoe pakt zo’n samenwerking nu in de praktijk uit?

Marco: “Zo’n tien jaar geleden moest er flink bezuinigd worden in corporatie­land. We kwamen toen echt handjes tekort en besteedden nog steeds op de traditionele manier aan. Dat moest en kon anders. Directies van verschil­lende Brabantse woningcorporaties staken de koppen bij elkaar en zochten actief de samenwerking op. Iedere corporatie had specifieke kennis in huis waar we allemaal graag gebruik van maakten. Zo is Lente ontstaan. Naast inkoop richten we ons sterk op benchmarking en kennis delen. Als ik terugkijk, concludeer ik dat we twintig jaar geleden eigenlijk hetzelfde deden: met vaste leveranciers werken. Tien jaar geleden zetten we alle opdrachten uit in de markt, maar dat bleek niet ideaal. Nu zoeken we resultaatgerichte samenwerkingen op met (vaste) toeleveranciers, die we regelmatig evalueren. Het resultaat? Scherpere en betere inkoop en de realisatie van een goed werkbare inkoopagenda. Ofwel een flinke professionaliserings­slag. En het is iedere woningbouw­corporatie vrij te kiezen aan welk inkoopproject ze uiteindelijk deel­nemen. Er zijn verschillende interesses en het kan ook zijn dat je als woning­corporatie zelf al een inkooptraject op een bepaald gebied hebt lopen.”

Vizier op daken
Marco: “In 2018 hebben we onze focus ook op daken gericht en een gezamenlijk inkooptraject hiervoor ingericht. We brachten de expertise van de verschillende corporaties bij elkaar. Verzamelden data. En besloten welke percelen we uit wilden zetten. Je moet precies weten wat je voor gaat schrijven. Casade hechtte, net als andere corporaties, veel waarde aan kwaliteit, zekerheid, ervaring en verzekerde garantie. We hadden door de jaren heen al goede ervaringen met Wédéflex-daken opgedaan. En deden het niet voor minder. De tender (drie percelen) is uitgezet door Brabant Wonen, Zayaz, Wonen Breburg en Casade. DAKaccent Nederland BV heeft in 2019 de tender van Brabant Wonen, Zayaz en Casade gewonnen, onder andere door in te zetten op Wédéflex.”

“Samen de prestaties van daken wegen en daarop anticiperen levert tijd en geld op”

Langetermijnvisie
Marco: “Het is waardevol dat je een langetermijnverbintenis met elkaar aangaat. Je kunt verder vooruitkijken. Je hebt alle daken in beeld en je weet wanneer ze onderhouden, gereinigd of geïnspecteerd moeten worden. Je schakelt en begroot ook sneller. En bij knelpunten kan er meteen actie ondernomen worden. Samen richten we ons op de prestaties van de daken. Dan maak je echt de beste keuzes. En die leveren tijd en geld op.”
Marcel Duyvestijn (Account Manager Wédéflex): “Deze manier van werken vergt wel openheid, transparantie en vertrouwen van zowel Casade als van DAKaccent en Wédéflex. Anders werkt het niet.”

Wédéscan
Marco: “Casade maakt graag gebruik van Wédéscan om daarin alle data over onze daken in te voeren en daarop te kunnen sturen. Maar ik merkte dat nog niet alles wat ik zou willen mogelijk is?”

Marcel: “Daar hebben we de laatste tijd hard aan gewerkt. We hebben goed naar de markt geluisterd en de wensen van opdrachtgevers doorge­voerd in het programma. De interface is sterk verbeterd en er zijn behoorlijk wat nieuwe functionaliteiten toege­voegd. Deze nieuwe Wédéscan-versie is inmiddels live gegaan. We verwel­komen echter graag continu input van onze opdrachtgevers en Dealers zodat we de tool nóg beter kunnen maken. Het doel is, dat Wédéscan de driehoek Casade, DAKaccent en Wédéflex real time inzicht geeft en gemak oplevert.”

Marco: “Overall ben ik erg tevreden over de huidige manier van samen­werken. De lijnen zijn kort, we spreken dezelfde taal en we houden elkaar scherp. Over een fout wordt niet gezeurd of gesoebat. Het wordt gewoon opgelost. Ik hoop dat de samenwerking zo voort kan blijven duren. Opnieuw tenderen is alleen nodig als de KPI’s niet behaald worden en de samenwerking niet loopt zoals deze zou moeten lopen. Daar is nu in ieder geval geen sprake van.”

Verkoopleider en mede-eigenaar van DAKaccent Twan van Berlo:
“DAKaccent heeft er alles aan gedaan om deze tender van Lente binnen te halen. We hebben intern een projectgroep opgericht voor deze aanbesteding en er vervolgens onze ziel en zaligheid in gelegd. Dat heeft zich uitbetaald. Onze manier van werken, ons werkge­bied (dicht bij de Lente-corporaties), de keuze voor Wédéflex en de positieve referenties uit de regio gaven de doorslag. Vanzelfsprekend investeren wij in goede communicatie en in een goede relatie met opdracht­gevers zoals Brabant Wonen, Zayaz en Casade. Alleen dan kom je tot constructief en resultaatgericht samen­werken. En ik sluit me bij Marco en Marcel aan wat transparantie, vertrouwen en probleemoplossend vermogen betreft: dat zit bij ons alle drie gewoon in de genen. Daarom werkt het. Waar ik ten slotte nog graag aan toevoeg dat onze medewerkers ‘buiten’ (onze dakdekkers) altijd kwaliteit leveren en zweren bij Wédéflex. Want let wel: een goed dak valt of staat met het dakbedekkingsproduct EN met het vakmanschap van de dakdekkers die het bevestigen. Het een kan niet zonder het ander.”

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT