WÉDÉ-INFO

Nieuw en uniek in Nederland
Wédéflex biedt 10 jaar All-in Verzekerde Daktuingarantie op retentiedaken

Goed nieuws! Wédéflex Duurzame Daksystemen heeft groen licht gekregen van verzekeraar HDI Global SE. We kunnen nu ook All-in Verzekerde Dakgarantie verstrekken op retentiedaken. En nog meer goed nieuws: deze garantie wordt ook gegeven op een geïsoleerde constructie waar Isomix-Plus van Van Wylick Isolerende Mortels BV wordt toegepast.

Definitie en functie retentiedak
Een retentiedak heeft als primaire functie het tijdelijk opslaan van regen­water en het gestructureerd en ver­traagd afvoeren hiervan. Berging van water op daken ontlast het riool. Retentiedaken gaan overlopende riolen en door zware regenval ondergelopen straten zo veel mogelijk tegen. En zijn daarom erg waardevol, zeker in stedelijk gebied.
Een systeem om water op daken te bergen wordt vaak in combinatie met een begroeid dak aangebracht. Onder de groenopbouw creëert men een ‘bak’ waarin het water wordt opge­vangen. Zo ontstaat een zogeheten ‘blauwgroen’ dak. Het waterpeil op het dak wordt gereguleerd. Dit kan bij­voor­beeld met computergestuurde hemelwaterafvoeren.

10 Jaar Verzekerde Retentiedakgarantie
De benodigde investering voor de realisatie van een retentiedak is fors. En herstelkosten bij onverhoopte lekkages en schades aan retentieda­ken zijn helaas hoog. Vanzelfsprekend doen wij er, in samenwerking met onze Wédéflex Established Dealers en Daktuinspecialisten, alles aan om dit te voorkomen. Maar als er toch iets mis is, erkennen we de volledige aanspra­kelijkheid. Samen accepteren we, over een periode van tien jaar, de aanspra­kelijkheid voor schade aan jouw gebouwen door lekkage aan de dak­bedekking. Maar ook voor mecha­nische schade ten gevolge van de tuinaanleg of wortelgroei van de beplanting. De 10 jaar All-in Verze­kerde Daktuingarantie van Wédéflex biedt je zekerheid. Je weet hiermee zeker dat de lekkage wordt hersteld en de daktuin in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Vanzelfsprekend zonder kosten.

Geïsoleerde opbouw
Wordt de ruimte onder het dak gebruikt door mensen? Dan moet, overeenkomstig het Bouwbesluit, het dak worden geïsoleerd. Voor een geïsoleerd retentiedak komen twee soorten isolatiematerialen voor de Verzekerde Daktuingarantie in aan­merking; een zogenaamd Compactdak met Cellulair Glas isolatie (Foamglas) en een dak met Isomix-Plus (C-EPS isolatie van Van Wylick Isolerende daken BV). Beide isolatiesoorten zijn – door een hoge druksterkte – bestand tegen de langdurige en permanente drukbelasting. Ook voorkomen beide isolaties de verspreiding van water door het materiaal zelf. De combinatie Isomix-Plus en Wédéflex dakbanen zijn hiervoor in het laboratorium van Kiwa/BDA onderzocht. Deze langdurige beproeving heeft eenduidig vastge­steld dat, bij lekkage in de dakbe­dekking, het lekwater zich niet door het isolatiemateriaal zelf verspreidt.

Dakbedekkingssysteem
De Isomix-Plus isolatie wordt aange­bracht op een dampremmende laag. De keuzes daarin zijn:

  • Wédéflex MVB volledig gekleefd (Wédékal of bitumen 110/30)
  • Wédémec Plus (volledig gebrand op een primerlaag van Indever Motorway)
  • Wédémec KAL volledig gekleefd met Wédékal)

Op de Isomix-Plus isolatie worden vervolgens twee lagen Wédéflex D4 (toplaag No Roots) volledig gebrand op de primerlaag die door Van Wylick wordt aangebracht.

Foamglas isolatie wordt volledig gekleefd op de betonnen ondergrond, waarna het Wédéflex dakbedekkings­systeem bestaat uit een laag Wédéflex MVB volledig gekleefd en een toplaag van Wédéflex D4 No Roots (volledig gekleefd).
Op een ongeïsoleerd dak is een twee­laagse dakopbouw vereist. Op de betonnen ondergrond wordt een laag Wédéflex MVB volledig gekleefd met Wédékal of warm bitumen 110/30. Daarna wordt de toplaag Wédéflex D4 No Roots volledig gebrand. Hierna legt een van de vijf Wédéflex Established Daktuinspecialisten het retentiedak aan.

Samen met de allerbeste daktuinspecialisten
De innovatieve daksystemen van Wédéflex worden al jaren met succes toegepast in de daktuinbouw. Voor het realiseren van een kwalitatief hoog­waardig retentiedak, dat goed en met de juiste materialen is aangebracht, werkt Wédéflex intensief samen met de allerbeste daktuinspecialisten. Deze vijf specialisten (geografisch verspreid over Nederland) zijn:

  • Binder Daktuinen – Poortugaal
  • Copijn Groenaanleg en beheer – Utrecht
  • Farwick Groenspecialisten – Enschede
  • Jonkers daktuinen – Venlo
  • Wencop Hoveniers – Barneveld

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT