IN GESPREK MET...

PETER RIEZEBOS EN
RONALD WESTERHOFF

VAN DAKTEC HARDERWIJK B.V. (VOORHEEN BREMAN DAKTECHNIEK MIDDEN BV)

In 2020 vond een strategische heroriëntatie plaats binnen de Breman Installatiegroep. Conclusie? Breman wil zich nog sterker richten op de core business: installatietechniek. De divisie daktechniek verdient daarom een eigen organisatie. Een nieuwe club waarbinnen iedereen optimaal kan presteren. Peter Riezebos, die al werkzaam was als directeur van Breman Daktechniek, heeft per 1 januari 2021 de drie dakdekkersbedrijven Drachten, Harderwijk en de vestiging Breman Harskamp Daktechniek overgenomen. Het nieuwe bedrijf DAKTEC is hiermee een feit. Peter steekt de komende jaren al zijn energie in het succesvol uit­bouwen van DAKTEC. Samen met Ronald Westerhoff (Bedrijfsleider DAKTEC Harderwijk B.V.) vertelt hij ons graag meer.

Peter: “Ik ben vele jaren in dienst geweest bij Breman en koos er in 2019 voor wederom bij Breman aan de slag te gaan. Ik kende het bedrijf goed en wist waar ik aan begon. Het afgelopen jaar was natuurlijk niet makkelijk voor de dakdivisie. Medewerkers mochten, vanwege de coronapandemie, op de meeste plekken geen werkzaamheden aan het dak uitvoeren.”
Ronald: “Zeker tijdens de eerste golf was het lastig. Zo hadden we op een moment bij drie appartementengebouwen alle materialen al klaar staan. Er stonden zes dakdekkers paraat. Toch konden de werkzaamheden niet doorgaan. Veel bewoners wilden niet dat we aan de slag gingen. De angst voor het toen nog relatief onbekende virus was groot. Gelukkig ging het later in 2020 wel beter.”

Peter: “Mijn handen jeukten toen be­kend werd dat de divisie dak­techniek van Breman zou verzelf­standigen. We hebben aan de mede­werkers voorgelegd of ze zich konden vinden in de overname. Zij waren gelukkig positief. Daarop volgde het akkoord van Breman. Binnen twee maanden hebben we samen met Breman Centrale Dien­sten alles omgebouwd naar DAKTEC. We hebben samen de stip op de horizon voor DAKTEC gezet en we gaan er een succes van maken. De bedrijfs­leiders van de verschillende vesti­gingen, zoals Ronald, zien hun vestiging als hun eigen bedrijf. Ik vervul daarbij de rol van facilitator. Ik zorg ervoor dat we aan alle randvoorwaarden voldoen zodat iedereen volle kracht vooruit kan.”

Stabiliseren en samen optrekken in 2021
Peter: “Dit jaar willen we stabiliseren. De overname brengt natuurlijk verandering met zich mee en daar willen we iedereen goed in begeleiden. Commercieel richten we ons met name op renovatie en minder op nieuwbouw. We breiden onze werkzaamheden op strategische plekken in Nederland uit en ik wil me ook focussen op het aantrekken van goede, nieuwe medewerkers.”
Ronald: “Je merkt nu al bij medewerkers dat het glas halfvol is. Ze staan er voortvarend in en dat komt mede door de positiviteit die Peter uitdraagt.”

Peter: “Bij bepaalde stappen, zoals het bestellen van nieuwe bussen, hebben we de medewerkers nadrukkelijk betrokken tijdens het keuzeproces. Dat blijven we doen bij vele stappen die we nog gaan nemen.”

“De kernwaarden van DAKTEC: persoonlijk, eerlijk, vakkundig en ontwikkelen.”

DAKTEC Harderwijk B.V.: Established Dealer van Wédéflex Duurzame Daksystemen
Peter: “Het verhaal van Wédéflex is voor DAKTEC Harderwijk B.V. heel waardevol. Ik denk dan aan het product, de productkennis en de controlerende en adviserende rol die Wédéflex vervult. Maar ook aan de hoge mate van betrokkenheid. Problemen worden altijd opgelost. We krijgen hiermee de klanten die die meerwaarde ook zien. Daarbovenop sluiten de producten van Wédéflex goed aan op de behoeften in de renovatiemarkt. En ten slotte zie ik in de nabije toekomst veel kansen op het dak. Denk aan blauwe, groene en sedumdaken. Daarvoor zijn Wédéflex producten erg geschikt.”
Ronald: “We willen gewoon alleen iets aanbieden wat technisch goed genoeg is. Daarin maken we hele bewuste keuzes. Ik vind daarnaast het milieuaspect belangrijk. Wédéflex daksystemen gaan ontzettend lang mee. We geven dan ook de voorkeur aan klanten die een bestendig dak kopen en geen vierkante meters.”

Peter Riezebos
Trotse vader van vijf kinderen. Woonachtig in Grafhorst bij Kampen. Hij had, naast zijn jaren binnen Breman, van 2011 tot 2018 een eigen detacheringbureau in de bouw. Verder is hij bestuurslid van brancheorganisatie Vebidak. In zijn vrije tijd is hij fervent wielrenner en schaatser (mits er ijs is).

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT