PRODUCT IN THE SPOTLIGHT
WÉDÉSCAN

VERNIEUWDE WÉDÉSCAN

Wédéflex Duurzame Daksystemen ontwikkelde alweer bijna 20 jaar geleden digitaal dakportaal Wédéscan. Hiermee kunnen zowel onze opdrachtgevers als onze Wédéflex Established Dealers dakmanagement professioneel inrichten. We informeren je graag over de laatste vernieuwingen en verbeteringen.

Wédéscan is ontstaan uit de behoefte de gegevens over daken gestructureerd en eenduidig vast te leggen, zodat deze altijd makkelijk terug te vinden zijn. Door de jaren heen heeft Wédéscan zich ontwikkeld tot een compleet webbased dakportaal waarin je alle informatie over de daken die je in beheer hebt terugvindt. Je ziet bijvoor­beeld ook precies hoe de conditie van ieder dak is, conform de NEN-condi­tiemeting. Inmiddels maken, naast alle Wédéflex Dealers, zo’n 1000 opdrachtgevers van Wédéflex gebruik van Wédéscan.

We hebben de afgelopen jaren goed geluisterd naar de behoeften en wensen vanuit de markt. Wédéscan is daarom nog verder doorontwikkeld. Alle informatie die voor het professionele onderhoud van daken voor opdrachtgevers van belang is, vind je nu met enkele muisklikken terug in Wédéscan. Denk bijvoorbeeld aan de laatste keuringsdata van de dakveilig­heidsinstallaties.

Conditiemeting daken wordt nu echt leuk
Het conditieverloop van daken is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld schilderwerk, langcyclisch. Degeneratie van Wédéflex-daken kan wel 35 tot 50 jaar duren. Je wilt echter onderhoud plegen tegen de laagst mogelijke kosten en met het beste rendement. Meestal is dat op NEN 2767 niveau 4. Wédéscan helpt je daarbij want je weet precies wat de conditie van je daken is. Je hoeft zo ook niet ieder jaar een conditie­meting uit te voeren. Het dakonderhoud staat zo volledig in functie van de conditie en dat sluit perfect aan op resultaatgericht onderhoud en slimme meerjarenonderhoudsplannen (MJOP).

Alles wordt vastgelegd
Alle kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd door de dakdekker worden in Wédéscan vastgelegd. Ook eventuele actielijsten. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden die moeten gebeuren maar die de dakdekker zelf niet mag of kan uitvoeren. Daarnaast ‘verandert’ er de laatste jaren ook nogal wat op de Nederlandse daken. Er worden bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en/of airco’s op daken geplaatst. Ook dat maakt Wédéscan inzichtelijk. Handig, want als je alles weet kun je heel gericht offertes aanvragen bij de dakdekker.

Lekkagemeldingstool
Lekkages zijn indicatoren. Het is daarom belangrijk te weten hoeveel lekkagemeldingen er op een dak zijn. Want als er meerdere lekkagemeldingen zijn geweest op een dak met conditieniveau 1 of 2 is er dus iets bijzonders aan de hand. Dit vergt dan nader onderzoek.

Een opdrachtgever kan in Wédéscan de lekkagemeldingen zelf invoeren. Deze worden vervolgens automatisch doorgezet naar het desbetreffende dakdekkersbedrijf. En deze kan op zijn beurt uiteraard de lekkage ook weer afmelden als hij er is geweest.

Je zit niet vast aan één dakdekker
Wédéflex werkt met een 40-tal Established Dealers samen. Als je werkt met ons systeem Wédéscan zit je dus niet aan één dakdekker vast.

Financieel inzicht en optimaal gebruiksgemak
Met Wédéscan weet je precies hoe je ‘dakenportfolio’ eruitziet en wanneer je redelijkerwijs kosten kunt verwachten en daar dus budget voor moet reserveren. Je kunt deze investeringen daarom goed inregelen in verhouding tot andere onderhoudsinvesteringen die je moet doen. Ten slotte hebben we de user interface (navigatie) van Wédéscan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt met aansprekend beeld en heldere instructies.

Wil je meer weten over Wédéscan?
Bel ons dan. We geven je graag een gratis demo!

Over Wédéscan
In Wédéscan worden dakgegevens van gebouwen overzichtelijk verzameld, vastgelegd, bijgehouden en gecommuniceerd. Met een eigen inlogcode krijg je heel eenvoudig toegang tot de internetpagina www.wedescan.nl. Zo heb je altijd en overal jouw dakgegevens bij de hand. Onze gediplomeerde Wédéscan-inspecteurs verrichten met de Wédéscan-app conditiemetingen aan daken conform de NEN 2767. Zij leggen de waarnemingen en gebreken van een dak vast naar omvang, ernst en intensiteit. 
Wédéscan registreert alle ingevoerde gegevens en rekent deze om naar een betrouwbare conditiescore.

Wédéscan geeft antwoord op veelvoorkomende vragen zoals:

  • Hoeveel daken heb ik?
  • Hoelang kunnen deze nog mee (RLI)?
  • Hoe ziet mijn dakenbezit eruit in oppervlaktes, meters, hoogtes et cetera?
  • Welke constructieopbouw, type dakisolatie, Rc-waarde heeft mijn dak?
  • Welke daken zijn geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen?
  • Welke daken zijn geschikt voor toepassing als groendak?
  • Tot wanneer lopen mijn garanties?
  • Wat is de status van de dakveiligheid?

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT