PRODUCT IN THE SPOTLIGHT

NIEUW: WÉDÉTECTIE

Bij Wédéflex Duurzame Dak­systemen ontwerpen we graag circulaire dakbedekkingscon­structies. CO2-reductie vertalen we naar de toepassing van een thermische isolatie met de hoogst realiseerbare Rc-waarde. Ook bij renovatie is dat onze doelstelling. En dan dringt zich al snel de vraag op: “Hoe monitoren wij in de gebruiksfase van het dak dat de isolatie droog blijft en dus zijn primaire functie goed vervult?” Het antwoord daarop is eenvoudig: pas Wédétectie toe!

Circulair dakontwerp
Een circulair ontwerp van een dakbedekkingsconstructie voorziet in een dampremmende laag, afgestemd op het binnenklimaat en die een compartimentering van de isolatielaag mogelijk maakt. En bij de keuze van de thermische isolatie kijken we ook naar de (toekomstige) functie van het dak. Vanzelfsprekend passen we een Wédéflex dakbedekking toe met een bewezen levensduur van 40 jaar, bevestigd op een manier die hoogwaardige recycling van de dakbedekking mogelijk maakt.

Als je gebruikmaakt van compartimen­ten in de isolatie raakt bij een calamiteit niet het volledige isolatiepakket ver­zadigd met vocht. De toepassing van de (ook waterdichte) dampremmende laag kan er dan voor zorgen dat je daklekkages in het gebouw niet als zodanig opmerkt. Het compartiment vervult dan niet zijn isolerende taak omdat het verzadigd is. Toepassing van Wédétectie maakt het mogelijk dit eenvoudig te controleren/op te sporen.

Wat is Wédétectie en hoe werkt het?
Wédétectie is een slim waterdetectie­systeem voor platte daken. We plaat­sen waterdetectoren (sensoren) in het isolatiedeel van het daksysteem. Deze lees je met een scanner uit. Eventuele waterschade ontdekken we hiermee razendsnel. De sensoren en de scan­ner communiceren met elkaar door de verschillende lagen van de dakopbouw heen. Hierbij maken we gebruik van de RFID-technologie (identificatie via radio­golven). De sensoren hebben dus geen batterijen. En kabels door het dak­­bedekkingssysteem zijn ook niet nodig.

De plaatsing is simpel. We maken een insnede in het isolatiemateriaal. Zo kunnen we de sensor tijdens het aanbrengen van de isolatie rechtop plaatsen. Tijdens de reguliere onder­houdsbeurten kan de Wédéflex Established Dealer met behulp van de scanner controleren of er ergens een lek is. Water ‘sluit’ namelijk het circuit in de sensor en dat wordt door de sensor geregistreerd en door de scanner uitgelezen. Aluminium folies kunnen de RFID-signalen blokkeren. Als je een isolatiemateriaal met een aluminium cacheerlaag toepast, moet je deze daarom boven de sensor verwijderen. De signalen dringen wel gemakkelijk door ballastlagen of extensieve groendaken heen.

Kosteneffectief en circulair
Je kunt met Wédétectie isolatiemate­riaal op een kosteneffectieve wijze monitoren tijdens de gebruiksfase van het dak. De primaire functie wordt zo voor lange tijd gewaarborgd. Als vast­gesteld is dat de isolatie na vele gebruiks­jaren nog steeds droog is, kun je ervoor kiezen het Wédéflex dakbedekkingssysteem te overlagen. Re-use on site, zoals dat in circula­riteits­jargon heet! Het aanwezige dakbedekkingssysteem krijgt dan een verlenging van de levensduur van nog eens 40 jaar. Je kunt ook voor ther­mische renovatie kiezen: extra isolatie op het bestaande dakbedekkings­systeem. Dat kun je met Wédétectie veilig doen, want je weet dan dat het isolatiemateriaal eronder droog is!

Wédétectie: exclusieve samenwerking Guardian B.V. en Wédéflex Duurzame Daksystemen
Guardian* en Wédéflex slaan met Wédétectie de handen ineen om de conditie van platte daken nóg beter te kunnen monitoren. Eventuele waterschade wordt hiermee snel ontdekt. Wédétectie draagt zo significant bij aan het isolerende vermogen en de levensduur van het dak.

Deze lekdetectiemethodiek is ontwikkeld door het Duitse bedrijf HUM-ID. Guardian heeft de exclu­sieve verkooprechten, onder andere in de Benelux. Het bedrijf werkt voor wat betreft dit lek­detectiesysteem in Nederland exclusief samen met Wédéflex.

* Het Helmondse bedrijf Guardian (voor­heen Afast B.V.) is een gere­nommeerd bedrijf in dakbevestigingsmaterialen en -oplossingen voor platte daken in Europa en al jarenlang onderdeel van de SFS Group. Guardian verbindt marktpartners, expertise en producten aan de vraagstukken van de klant.

Leaflet
Wil je onze Wédétectie leaflet downloaden? Dat kan hier.