WÉDÉ-STABILITEIT

Klimaatcrisis. Woningcrisis. Stikstofcrisis. Oorlog in Oekraïne. Het zijn, op z’n zachtst gezegd, roerige tijden in ons meestal zo rustige Nederland. Ook de bouw- en renovatiewereld kent grote uitdagingen. Denk aan de prijzen van grondstoffen en materialen. Maar ook aan de tekorten op deze specifieke arbeidsmarkt. 

Waar heeft een mens nu echt behoefte aan als het ‘buiten stormt’? Aan veiligheid en zekerheid. In ons geval: aan een betrouwbaar en duurzaam dak boven je hoofd. Ofwel aan Wédé-stabiliteit. 

Stabiliteit kent verschillende verschijningsvormen. Voor ons zit die in de kracht van ons sterke Wédéflex Dealernetwerk en bestendige team van medewerkers. En natuurlijk ook in de zeer lange bewezen levensduur van onze producten. Maar dat is niet het enige. Want we bouwen ook op onze logistieke partner E. van Wijk voor onze logistieke processen en op onze fabriek in Italië voor het vervaardigen van onze kwaliteitsproducten. 

Zijn we er dan? Nee, zeker niet. Want last but not least benoemen we graag de grote waarde van alle opdrachtgevers die we al vele jaren bedienen. Organisaties die keer op keer weer voor Wédéflex kiezen omdat ze in al die jaren ervaren hebben dat onze producten van topkwaliteit zijn en onze service en adviezen van grote meerwaarde. Let wel, dat is niet iets wat wij zeggen. Dat is iets wat ze zelf zeggen. 

In deze REDAKTIE gaan we in gesprek met langetermijnrelatie Woningcorporatie Portaal over waarom zij voor Wédéflex en ook landelijk voor Wédéscan kiezen. We belichten ook graag het belang van dimensionele stabiliteit als we het over dakproducten hebben. En tot slot stellen we onze Office Manager Dewi Meijer, het nieuwste lid van de Wédéflex-Familie, uitgebreid aan je voor. Een hele slimme, positieve en stabiele dame als je het ons vraagt.

Solid as a rock.
Dat is onze kern.

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

DIMENSIONALE STABILITEIT

Duurzaamheid. Stevigheid. Bestendigheid. Betrouwbaarheid. 

Stabiliteit 
Als je aan verschillende mensen vraagt wat stabiliteit voor hem of haar betekent, krijg je hoogstwaarschijnlijk meerdere antwoorden. Zo zal iemand zeggen: ”Stabiliteit? Dat staat voor mij voor duurzaamheid”. En een ander: “Stabiliteit betekent voor mij onveranderlijk. Bestendig. En daarom heel betrouwbaar”. Of iemand zegt: “Stabiliteit ligt voor mij heel dicht bij stevigheid.” 

Duurzaamheid. Stevigheid. Bestendigheid. Betrouwbaarheid. 
Woorden die erg goed passen bij Wédéflex Duurzame Daksystemen. Want zowel de organisatie als de producten die we al meer dan veertig jaar maken ‘ademen’ deze woorden. 

Voor nu zoomen we graag in op dimensionele stabiliteit. Dat is van toepassing op onze Wédéflex producten. En ongelooflijk belangrijk voor een duurzaam dak!

Wat is dimensionele (in)stabiliteit?
Dimensionele stabiliteit is de weerstand van een product (zoals dakbedekking) tegen verandering van afmeting. Verandering van afmeting kan ontstaan door vocht of trekspanning. In het dagelijkse leven ervaar je dat sommige materialen die weerstand tegen verandering van afmeting juist niet hebben. Deze materialen zijn dimensioneel instabiel. Hout is daar een goed voorbeeld van. De houten deur in je woning sluit in de winter bijvoorbeeld goed, maar drukt in de zomer tegen het kozijn. Het uitzetten van hout bij warmte is een voorbeeld van dimensionele instabiliteit.

Wat is het grote voordeel van een dimensioneel stabiel dakbedekkingssysteem?
Een dakbedekkingssysteem dat dimensioneel stabiel is, zorgt ervoor dat de overlappen niet verschuiven en dus waterdicht zijn en blijven. Details zoals een haakse opstand behouden zo hun oorspronkelijke vormen. Beweging in het materiaal (spanning) – met als gevolg verandering van afmeting – kan leiden tot schade aan details en heeft direct invloed op de levensduur van een dakbedekkings-systeem. 

De top- en onderlagen van Wédéflex zijn dimensioneel stabiel. En juist deze stabiliteit maakt een daksysteem op en top betrouwbaar. Iets wat we met onze Wédéflex Duurzame Daksystemen al decennialang bewijzen. Wij zeggen: Wédé-Stabiliteit!  

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

DAKEN DIE AANTOONBAAR EN BEWEZEN PRESTEREN

We hebben bij Wédéflex een lange traditie als het gaat om duurzaamheidsonderzoeken. Dus: liever niet voortdurend over jezelf zeggen dat je producten goed zijn en lang presteren. Liever wel met onafhankelijk, genormeerd praktijkonderzoek bewijzen dat Wédéflex dakbanen lang mee gaan. Dat geeft zekerheid. Stabiliteit. Daar kun je pas echt op vertrouwen.

BDA Duurzaamheidsrapport
In 2018 heeft BDA (Kiwa BDA Dak- en Geveladvies) een duurzaamheids-rapport opgesteld. Hierbij is voor Wédéflex D4 en Wédéflex Mineral praktijkonderzoek uitgevoerd. BDA heeft hiervoor in totaal maar liefst 48 projecten bezocht en geïnspecteerd. Lees hieronder de conclusies van BDA. 

In dit duurzaamheidsrapport zijn ook De Rackethal in Assen (inmiddels Pand 17 Sport- en uitgaanscentrum) en DSI Staphorst (destijds gevestigd in het betreffende bedrijfspand waar nu een houtverwerkingsbedrijf zit) opgenomen. Het voormalige pand van de Rackethal heeft een Wédéflex D4 dakbaan als afwerklaag en is aangebracht in 1982. Het dak van het voormalige pand van DSI Staphorst heeft een afwerklaag van Wédéflex Mineral en is in 1993 uitgevoerd. Lees hieronder wat BDA schreef over de levensverwachting van deze dakbedekkingen. 

Het BDA duurzaamheidsrapport is 4 jaar geleden opgesteld. En wij zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe de dakbedekkingen van de panden van de voormalige Rackethal Assen en het voormalige DSI Staphorst erbij liggen. Hoe leuk is het dan om dat eens met eigen ogen te bekijken? Dat is dan ook precies wat we hebben gedaan.

Status dakbedekking 2022
In juli 2022 hebben we de panden van de voormalige Rackethal Assen en het voormalige DSI Staphorst opnieuw bezocht. We zagen dat de Wédéflex dakbanen nog steeds heel stabiel presteren. De conclusie in het duurzaamheidsrapport was dat de dakbedekking van het voormalige pand van de Rackethal een resterende levensduur had van 3 tot 5 jaar. We zijn nu 4 jaar verder en de kwaliteit van de Wédéflex D4 is nog steeds goed. Het dak op het voormalige pand van DSI Staphorst ziet er ook nog steeds goed uit. De aanbeveling uit het duurzaamheidsrapport om het dak in 2026 opnieuw te inspecteren is gerechtvaardigd. Met de huidige kwaliteit van de bedekking zal deze echter gemakkelijk langer meegaan dan 2026. 

Stabiliteit in uitvoering
In het woordenboek vind je onder het woord stabiliteit de volgende synoniemen: “Duurzaamheid. Bestendigheid. Een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden.” Met Wédéflex D4 die 40 jaar presteert en Wédéflex Mineral die 29 jaar presteert, leveren deze Wédéflex producten het keiharde bewijs dat ze uiterst stabiel zijn. 

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

WONINGCORPORATIE PORTAAL KIEST LANDELIJK VOOR WÉDÉSCAN!

Wédéflex werkt continu aan het optimaliseren van digitaal dakportaal Wédéscan. Ideaal voor organisaties die constructief willen sturen en plannen als het om dakonderhoud gaat (RGS). Met Wédéscan heb je namelijk altijd inzicht in de conditie van al je daken. Wij zijn dan ook blij dat steeds meer organisaties kiezen voor werken met Wédéscan. Zo ook Woningcorporatie Portaal.

Dat daken een bijzondere discipline zijn weten ze bij Portaal. Al jarenlang voert men een gedegen beleid als het aankomt op het beheer en onderhoud van de daken. Wédéflex Duurzame Daksystemen is al sinds jaar en dag vaste partner van Portaal en wordt daarom nauw betrokken bij alle activiteiten die met dit onderwerp te maken hebben (zie ook het voorgaande artikel in deze uitgave).

Met de nieuw ingeslagen RGS-koers binnen Portaal ontstond de behoefte gegevens over daken gestructureerd en eenduidig vast te leggen. Maar dat niet alleen. Ook alle betrokken partners moeten daartoe toegang hebben en hun activiteiten op daken kunnen vastleggen en bijhouden.

Alleen dan is voor Portaal 24/7 inzichtelijk: 

 • Wat er op de daken gebeurt.
 • Wanneer mensen op daken zijn geweest.
 • Wat voor werkzaamheden precies uitgevoerd zijn.
 • Waarom die werkzaamheden uitgevoerd zijn.

Denk dan bijvoorbeeld aan keuringen van valbeveiliging, onderhoud aan groendaken, installaties en zonnepanelen plaatsen en onderhouden et cetera.

Portaal wilde de benodigde antwoorden krijgen op hun dakvraagstukken. Ze hebben daarom in het voortraject een aantal marktpartijen uitgenodigd en aan hen gevraagd een presentatie hierover te verzorgen. Deze presentaties werden bijgewoond door diverse medewerkers en specialisten van Portaal van alle vestigingen. De centrale vraag: hoe kunnen de daken van Portaal slim en toekomstbestendig gearchiveerd én onderhouden worden (vanuit zowel technisch als financieel oogpunt)?  

Na de zorgvuldige selectieprocedure is besloten dit voor alle Portaal-vestigingen (landelijk) bij Wédéscan neer te leggen. 

De gediplomeerde Wédéscan-inspecteurs zijn inmiddels enthousiast van start gegaan. Zij inventariseren alle daken volgens de NEN 2767 conditiemeetmethodiek. Het eerste deel van het dakenbezit van Portaal staat hierdoor nu al helder en overzichtelijk in Wédéscan.

Portaal houdt er al langere tijd een uitgekiend duurzaamheidsbeleid op na. Met deze nieuwe benadering van het dakenbeheer en de keuze voor Wédéscan heeft Portaal weer een volgende stap gezet.

Over Wédéscan

In Wédéscan worden dakgegevens van gebouwen overzichtelijk verzameld, vastgelegd, bijgehouden en gecommuniceerd. Met een eigen inlogcode krijg je heel eenvoudig toegang tot de internetpagina www.wedescan.nl. Zo heb je altijd en overal jouw dakgegevens bij de hand. Onze gediplomeerde Wédéscan-inspecteurs verrichten met de Wédéscan-app conditiemetingen aan daken conform de NEN 2767. Zij leggen de waarnemingen en gebreken van een dak vast naar omvang, ernst en intensiteit. Wédéscan registreert alle ingevoerde gegevens en rekent deze om naar een betrouwbare conditiescore.

Wédéscan geeft antwoord op veelvoorkomende vragen zoals:

 • Hoeveel daken heb ik?
 • Hoelang kunnen deze nog mee (RLI)?
 • Hoe ziet mijn dakenbezit eruit in oppervlaktes, meters, hoogtes et cetera?
 • Welke constructieopbouw, type dakisolatie, Rc-waarde heeft mijn dak?
 • Welke daken zijn geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen?
 • Welke daken zijn geschikt voor toepassing als groendak?
 • Tot wanneer lopen mijn garanties?
 • Wat is de status van de dakveiligheid?
TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

IN GESPREK MET RENÉ VAN ENGELEN EN JOHN DE BRUIN (PORTAAL)

Woningcorporatie Portaal is actief in de regio’s Arnhem, Eemland, Leiden, Nijmegen en Utrecht. In totaal beheert Portaal circa 52.000 woningen. De woningcorporatie heeft een glasheldere missie: bijdragen aan goed samenleven. 

En vanzelfsprekend speelt tijdig en kwalitatief goed onderhoud van de woningen daar ook een belangrijke rol in. REDAKTIE sprak met René van Engelen (projectleider) en John de Bruin (projectleider) van Portaal en met Marcel Duyvestijn van Wédéflex Duurzame Daksystemen over de decennialange samenwerking tussen deze organisaties. Hoe ontstaat zo’n band? En wat is de grote plus ervan? 

René: “Ik ben verantwoordelijk voor optimaal onderhoud van de schil van ons woningenbestand in de regio Arnhem en Nijmegen. Het dak is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. In alles staat resultaatgericht samenwerken (RGS) centraal. Wij vragen louter prestaties van onze RGS-partners. Hoe ze dat doen vullen ze zelf in. Maar in enkele gevallen schuif ik toch graag nog even aan. Vooral ook als het om dakbedekking gaat. Er liggen in onze regio, meer dan in de andere, al vele kilometers Wédéflex dakrollen op onze woningen. Wat ik met name waardeer in deze club zijn de kwalitatief hoogwaardige producten en de excellente service. Wédéflex investeert fors in de relatie. In samenwerken. Dat is veel waard.”

“Het klassieke voorschrijven is verdwenen”

John: “Binnen de regio Arnhem/Nijmegen ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de dakinspecties. Ik zie dat Wédéflex daken die er al 25 jaar liggen nog steeds niet aangepakt hoeven te worden. Het bewijs van de kwaliteit van Wédéflex ligt feitelijk op het dak. Wij werken daarnaast ook al lang met digitaal dakportaal Wédéscan. En recent hebben andere regio’s binnen Portaal ook bewust voor Wédéscan gekozen. In onze regio werken we vast samen met drie Wédéflex Dealers die zich al lang bewezen hebben. Cowboys in de markt vermijden we. We kiezen voor vaste partners die stabiliteit garanderen. Maar, zoals René al zei, het klassieke voorschrijven is verdwenen. De RGS-partners nemen veel over. Gemiddeld ben ik nog een keer per week op een werk aanwezig.”

Marcel: “Portaal heeft dit goed voor elkaar. Helaas zien we in andere gevallen nog te vaak dat de juiste kpi’s van het dak niet meegenomen worden in een RGS-raamovereenkomst. Daardoor wordt – bedoeld of onbedoeld – de keuze van de toe te passen dakbedekking min of meer vrijgelaten. RGS-partners kiezen dan niet voor triple A-producten maar voor een goedkoper alternatief. De ‘dakenbusiness’ is in die zin een aparte tak van sport. Pas na zo’n tien jaar blijkt of je de goede keuze gemaakt hebt…”

Duurzaamheid handelen = duurzaam plannen
René: “Natuurlijk is ook bij Portaal duurzaamheid een belangrijk speerpunt. We willen energetische winst behalen. Maar makkelijk is het niet. Je kunt een dak flink isoleren maar dan moet alles aangepast worden. Dat is nogal wat. Weegt dat op tegen wat je dan weer aan duurzaam handelen verliest? En willen huurders daarin investeren? Ofwel: accepteren ze een huurverhoging tegenover de energiebesparing die je ermee bereikt? Feit is: als je nu een dak erop legt ga je ervan uit dat je daarna 25 jaar niets meer hoeft te doen.”

John: “Daarom is Wédéscan ook zo belangrijk. Je weet precies hoe daken erbij liggen en wat de restlevensduur van ieder dak is. Daar kun je op plannen, zodat we de middelen die we hebben echt goed verdelen.”

René:
“En wat ik me ook wel eens afvraag: bitumen is een restproduct van aardolie. Raakt dat niet een keertje op?”

Marcel: “Bitumen is een residu dat overblijft bij het raffinageproces van aardolie. Het is een van de meest gerecyclede producten ter wereld. Logisch, want het is eeuwigdurend recyclebaar. Het recyclaat ervan zit dus al in veel nieuwe producten. Onze dakbedekkingen bevatten dan ook een substantieel aandeel recyclaat. Daarnaast stimuleert Wédéflex recycling na het eind van de levensduur van een dak. Wij verstrekken daarvoor terugnamecertificaten. Het is hierbij van belang dat de daken goed losmaakbaar zijn. Daar moet je vooraf (tijdens het ontwerpproces van het dak) al rekening mee houden. Maar laten we vooral niet vergeten dat recycling de allerlaatste stap is binnen het circulariteitsthema. Voor het zover is, liggen Wédéflex daken er decennialang. Helemáál als ze ook tussentijds overlaagd zijn (re-use on site). Daarmee kan de levensduur van een Wédéflex dak rustig oplopen tot 80 à 90 jaar. Bedenk maar eens hoe duurzaam dat is denkend aan (de productie van) materialen, logistiek en werkzaamheden die dan al die jaren helemaal niet nodig zijn.”

Goed huwelijk met Wédéflex
René: “Het voordeel van een langdurige relatie met elkaar onderhouden? Dat eventuele problemen ALTIJD en snel opgelost worden.”

Marcel: “We proberen binnen Wédéflex altijd alles te tackelen wat maar op een dak mis kan gaan. Foutkansen elimineren we. Daarmee voorkom je het gros van problemen die kunnen ontstaan.”

John: “Vooral de Verzekerde Garantie van Wédéflex is voor woningcorporaties een pre. Alhoewel we er nog geen gebruik van hebben hoeven maken.”

René: “We zijn als Portaal van oudsher ook wel een beetje getrouwd met bitumineuze dakbedekkingen moet ik zeggen. We werken bij voorkeur niet met EPDM of kunststof.”

John: “Terwijl we die alternatieven soms wel zien bij nieuwbouw. Helaas komen wij de problemen ervan in de loop der tijd dan weer in een te vroeg stadium tegen…”

Stabiliteit
Marcel: “Het thema van deze REDAKTIE is stabiliteit. Wat houdt dat voor jullie in?”

John: “Ik kan lezen en schrijven met de Technisch Managers van Wédéflex. Ze kennen onze organisatie zó goed. Dat schakelt en communiceert makkelijk.”

René: “Wédéflex is een uiterst stabiele organisatie. Ze werken met een vast team. Ik hecht daar veel waarde aan. We hebben maar een paar woorden nodig om elkaar goed te verstaan.”

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

WÉDÉFLEX PRESENTEERT

Een kwalitatief goede dakrol is nog geen garantie voor een goed dak. Een goed dak staat of valt met de verwerking. Eigenlijk wordt het pas spannend als de pallets met dakrollen afgeleverd zijn. Wédéflex Duurzame Daksystemen kiest daarom heel bewust voor een Wédéflex Established Dealernetwerk. Voor dakdekkersbedrijven die dezelfde kwaliteitsfilosofie aanhangen als Wédéflex. Voor goed opgeleide professionals die dezelfde commitment hebben. Best logisch, want het afgeven van Verzekerde Garanties kan alleen als je erop kunt vertrouwen dat het met de verwerking van de producten helemaal goed zit. 

De Wédéflex Established Dealers zijn een ongelooflijk belangrijk onderdeel van de Familie Wédéflex. We trekken samen op. Gaan altijd voor de lange termijn. En zijn er voor elkaar in goede én slechte tijden. De meeste Dealers zijn al met ons verbonden sinds het begin van de jaren ’80. Dat zegt wel wat. We zijn een hele stabiele club. 
En juist die stabiliteit is het beste fundament voor continu samen innoveren. Dealers vragen ons bijvoorbeeld om verwerkings-verbeteringen van producten. Daar gaan wij vervolgens mee aan de slag. Wédéflex innoveert op basis van gegronde marktvragen. 

Cruciaal hierin: duurzame en 100% circulaire daken realiseren kan alleen als je kiest voor de juiste losmaakbare systemen. En dus voor de juiste verwerkers. Recyclen doe je ook samen. 

Dank aan al onze Wédéflex Established Dealers voor de TOP samenwerking. Samen zijn we stabiel. Beresterk. En samen maken we het dag in dag uit waar voor en met onze opdrachtgevers. 

Kortom, samen zijn we ‘Solid as a rock’.

NIEUW WÉDÉFLEX FAMILIELID

De Familie Wédéflex is weer wat groter geworden. Vanaf juni 2022 vervult Dewi Meijer de rol van Office Manager bij ons. Een afwisselende functie waarin Dewi onze Account, Sales en Technisch Managers organisatorisch en administratief ondersteunt. Zorg draagt voor goed lopende processen op ons kantoor. En alle relaties en collega’s de aandacht geeft die past bij ons bedrijf. Tijd om nader in te zoomen op onze nieuwe collega. Dewi vertelt ons graag meer over haarzelf en haar ambities.

“Allereerst ben ik een echt familiemens. Ik ben recent met mijn man en (zijn) kinderen verhuisd naar Budel. Ik woon nu letterlijk tussen mijn broer en mijn ouders in. Dus het warme bad dat Familie Wédéflex kenmerkt: dat spreekt mij zeer zeker aan. Ik kom zelf uit een ondernemersgezin en weet van aanpakken. Maar dat doe ik bij voorkeur dus wel in een kleinere organisatie waar collega’s elkaar goed kennen en er echt voor elkaar zijn. Die heb ik nu gevonden.”

Geïnteresseerd in de mens achter de mens
“Na mijn HBO-opleiding Office Management heb ik jaren als intercedent in de uitzendbranche gewerkt. Ik ben nieuwsgierig naar de mens achter de mens. Wat zijn iemands drijfveren? Wat maakt mensen gelukkig? Ik houd me daarom ook bezig met familie- en organisatie-opstellingen en studeer naast mijn werk nog sociale psychologie. Ik heb daarna als Office Manager gewerkt bij afvalverwerker Van Gansewinkel (inmiddels RENEWI). Dit bedrijf groeide hard en paste daarom na een tijd minder goed bij me. Ik zoek toch liever het kleinere op omdat ik daar meer van waarde kan zijn. Na nog jaren als ZZP’er in Office Management gewerkt te hebben kwam Wédéflex op mijn pad. Hoe mooi is dat.”

Procesoptimalisatie en transparantie
“Processen doorlichten, kijken hoe het beter kan en dit ook vastleggen. Daar zet ik graag mijn tanden in. Ik zie en ervaar tot nu dat binnen Wédéflex over de meeste zaken al heel goed nagedacht is. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Ik waardeer de openheid van de organisatie in al haar facetten. Dat maakt het voor mij zoveel makkelijker. Er zijn hier geen verborgen agenda’s.”

Het dak op
“Tsja, ik ontkwam er ook niet aan en ben met de Technisch Managers verschillende daken opgegaan om goed inzicht te krijgen in hun werkzaamheden. Best spannend voor iemand die serieus hoogtevrees heeft. Maar het is goed gekomen en ik vond het super-interessant. Daarbij vertelde een van de Technisch Managers me, dat hij wel eens door de brandweer naar beneden gehaald is omdat hij echt niet meer verder durfde. Ik ben dus niet de enige die wel eens knikkende knieën kan hebben.”

Thuis bij Wédéflex
“Een versierd bureau op je eerste werkdag. Bossche bol erbij en een glaasje cava. Ik voelde me meteen meer dan welkom. En ook het teamuitje waarbij we gingen karten vond ik heel gezellig. Vooral ook omdat ik als derde op het podium stond haha. Werken bij Wédéflex voelt voor mij als thuiskomen. Ik geniet en heb ontzettend veel zin in alle uitdagingen die op mijn pad komen.
Kom maar op!”

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

ZOMERTIJD … ZOMERFUN!

We zitten weer met z’n allen in de vakantiemodus. En ook als je maar kort of helemaal niet vrij bent geniet je toch van zomerse en relaxte sferen buiten werktijd. Een terrasje pakken. Een dagje naar het strand. Of een lange lome zomeravond met familie of vrienden door­brengen. Om aan te haken op dit grote genieten is het thema van deze editie van de REDAKTIE zomerfun. Want voor veel mensen is de zomer hun favoriete jaargetijde. En ook de familie Wédéflex gaat dit jaar weer heerlijk ge­­nieten van de vakantieperiode.

Sluishuis Amsterdam is een recent opgeleverd prachtproject dat je meteen in zomerse sferen brengt. Bezoekers kunnen hier over de daken wandelen en waar je ook kijkt: je geniet van prachtige uitzichten over het IJ en IJmeer.

Zomerse warmte is echter niet altijd fijn, want het kan leiden tot hittestress. Je leest in deze REDAKTIE wat je hiertegen kunt doen én wat de rol van daken daarin is.

Giulio Vernazzo (RAI Amsterdam) en Ruud Schat (Patina Dakdenkers) vertellen graag meer over het geheim van hun jarenlange samenwerking. En om het vakantiegevoel vast te houden belichten we ook graag Strandzuid, gelegen aan het water op het RAI-terrein in Amsterdam.
Wat een gave plek!

En … wil je ook wel eens weten hoe een werkdag van onze Logistiek Manager Arnold Hofmans eruitziet? En waar Arnold in zijn vrije tijd mee bezig is? Je leest het in deze uitgave.

We wensen je graag een heerlijke zomer toe! Maak er iets moois van!

 

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

STRANDZUID (BIJ RAI AMSTERDAM)

Als er een project is dat echt 100% aansluit op het zomerfun-thema van deze REDAKTIE is het toch wel Strandzuid in Amsterdam. Deze aantrekkelijke hotspot aan het water op het terrein van RAI Amsterdam bruist en bubbelt. Zeker als de zon schijnt is het hier waanzinnig goed toeven.

Strandzuid is enkele jaren geleden op­geleverd en is door Wédéflex Established Dealer Patina van een Wédéflex dakbedekking op straat­niveau voorzien. Dit om wortelingroei te voorkomen. RAI Amsterdam heeft geïnvesteerd in de bouw van het gebouw. De exploitatie van Strandzuid is in handen van een gerenommeerde Amsterdamse horecaondernemer. Strandzuid is voor iedereen toegan­kelijk, dus niet alleen voor bezoekers van RAI Amsterdam. En ook fijn: ze zijn alle dagen geopend.

Dit is wat ze over zichzelf zeggen:

Eat. Beach. Sleep. Repeat.
Vakanties beginnen in Amsterdam bij Strandzuid. Dit is de plek voor een speciaal biertje op het terras, zonnen midden in de stad, een diner tijdens een zwoele (lente)avond of een zomer-brainstorm met jouw collega’s. Strandzuid brengt oneindig veel stranddagen en gezellige borrelavonden naar de hoofdstad.

Reden genoeg om er eens een kijkje te gaan nemen en te genieten van een warme zomeravond!

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT