In gesprek met Dennis Kneppers en Nanno Veldman

De Beppino Sarto basisschool in Eindhoven (bouwjaar 1956) had – over een tijdspanne van tientallen jaren – een complex daksysteem ‘opgebouwd’. Het vervangen van dit systeem was daarom geen abc’tje. Integendeel. Dennis Kneppers (Adviseur Huisvesting bij schoolbestuur SKPO waar de school onder valt), Nanno Veldman (Projectleider bij Dakbedekkingsbedrijf Elro) en Marcel Duyvestijn (Account Manager Wédéflex Duurzame Daksystemen) lichten toe waar de uitdagingen lagen. En wat fundamenteel is om samen tot de beste dakoplossing te komen. Een schoolvoorbeeld van WeCare. in de dagelijkse praktijk.

Dennis: “Sinds november 2022 ben ik Adviseur Huisvesting bij SKPO. Het is mijn taak alle schoolgebouwen optimaal in stand te houden. Daarnaast richt ik me op verduurzaming en op het verbeteren van het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Voordat ik bij SKPO begon was ik werkzaam bij een projectmanagementbureau dat nauw betrokken was bij de dakwerkzaamheden bij de Beppino Sarto basisschool. Ik ken alle haken en ogen dus goed. Het grootste probleem? Dat was de ingewikkelde samenstelling van het dak. We wilden het eerst helemaal strippen, maar zagen gelukkig op tijd dat de bouwkundige vloer beperkt was qua belastbaarheid en extreem ruw waardoor het aanbrengen van een nieuwe dampremmende laag in dit renovatiescenario niet te realiseren was.”

Marcel: “De doorsneetekening van het bestaande dak was absoluut indrukwekkend. Maar dat maakt niet uit. Aan ons de taak ervoor te zorgen dat er gewoon een goed nieuw dak komt.”

Grondig technisch advies als basis
Nanno: “Wédéflex heeft meerdere onderzoeken gedaan op dit scholencomplex en had aan de hand hiervan – alsmede aan het gezamenlijk voortschrijdend inzicht naar aanleiding van een door ons uitgevoerd proefstuk – een grondig technisch adviesrapport geschreven. Geen luxe vanwege de complexiteit. Op basis van dit rapport konden wij aan de slag. We hebben een deel van het bestaande pakket uiteindelijk toch gehandhaafd en het bestaande PVC-dak uiteindelijk kunnen ontmantelen tot de zandcement dekvloer. Voor de nieuw aan te brengen PIR-isolatieplaten moesten de dakranden opgehoogd worden. Daarna hebben we het nieuwe dak gerealiseerd, gebruikmakend van Wédébase en Wédéflex D4.”

Dennis: “Enkele originele hemelwaterafvoeren in het gebouw waren weggetimmerd. Deze hebben we gelukkig gevonden en opnieuw aangesloten. Daarnaast zijn er extra hemelwaterafvoeren gerealiseerd. We hebben ook het lekdetectiesysteem Wédétectie geïnstalleerd om het dak in een later stadium makkelijker op mogelijke lekkages te controleren.”

Een bewezen succesvol werkproces
Marcel: “SKPO heeft een groot deel van zijn daken in laten voeren in ons dakmanagementsysteem Wédéscan. Zo ziet Dennis meteen wat de conditiescores van ieder dak zijn. En dus welk dak als eerste onderhoud behoeft. Wij maken vervolgens een gedegen technisch advies voor zo’n dak waar SKPO de markt mee op kan. 

De Wédéflex Established Dealers die SKPO meeneemt maken ieder een Plan van Aanpak en een prijsopgave. Vervolgens weegt SKPO de prijs en het beste plan voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wédéflex kijkt tijdens de uitvoering over de schouder mee om te beoordelen of alles conform het technisch advies uitgevoerd wordt.”

 

 

Dennis: “Met Wédéscan heb ik controle over welke dakwerkzaamheden ik wanneer moet plannen. Dat scheelt mij tijd. Ik heb in een oogopslag een goed beeld van deze daken, of ze nu wel of geen Wédéflex daksysteem hebben. Ik toets de door de dealers ingebrachte plannen altijd grondig en selecteer vervolgens het beste Plan van Aanpak. Wat, let wel, zeker niet het goedkoopste plan hoeft te zijn.”

Nanno: “Met het uitgebreide technisch advies maakt Wédéflex echt het verschil in de markt.”

Dennis: “Dat klopt. Ik neem er daarom uitgebreid de tijd voor om het te bestuderen en gebruik het als leidraad om de prijsopgaves te toetsen. En ik hou, net als Wédéflex, zelf ook graag een vinger aan de pols tijdens de werkzaamheden.”

Uitvoering bij een school in een woonwijk vraagt om extra maatregelen
Dennis: “Voor de start van de werkzaamheden organiseerden we een kick-off met de school. Opdat ze een goed idee krijgen van de impact. De afspraken die we daarover maakten legden we vast. Tijdens de uitvoering (zomer 2022) was het weliswaar zomervakantie maar de crèche en de BSO waren wel open. Het borgen van veiligheid was ontzettend belangrijk.”

Nanno: “Elro heeft hier natuurlijk veel ervaring mee. We zorgen er altijd voor dat kranen op de juiste manier weggezet worden, dat alle vergunningen afgegeven zijn en alle veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Ook rondom de logistiek. We regelen alles op voorhand. Eerder gaan we niet aan de slag. Daarnaast organiseren we verantwoorde afvalstromen waarbij we de dakbedekking scheiden van het andere afval. Én werken we alleen met goed opgeleide dakdekkers. Want geloof me: een slechte dakdekker kan met een goede dakrol alsnog een dak ‘vernachelen’. Dat is wel het laatste wat je wilt.”

SKPO Eindhoven
SKPO Eindhoven is met 36 basisscholen een van de grootste schoolbesturen in het basisonderwijs in Nederland. Ruim 1.000 personeelsleden verzorgen voor ruim 10.000 kinderen basisonderwijs in Eindhoven en Son en Breugel. De stafmedewerkers van SKPO ondersteunen al deze scholen op diverse vlakken. En zijn bij alle scholen ook verantwoordelijk voor groot en/of vervangend onderhoud van de schoolgebouwen.

Dakbedekkingsbedrijf Elro
Vanuit vestigingen in Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en Son en Breugel is Elro actief in heel Nederland. Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid zijn sinds de oprichting de kernwaarden waar Dakbedekkingsbedrijf Elro voor staat. Hun kracht ligt in meer dan 35 jaar ervaring, uitgebreide kennis, goed geschoolde vakmensen en toepassing van hoogwaardige, duurzame materialen. Dakbedekkingsbedrijf Elro ontzorgt. Ze nemen alle disciplines rondom het renoveren en verduurzamen van een dak onder hun hoede.