Unieke Wédéflex Verzekerde Garantie

Al meer dan veertig jaar zorgt Wédéflex Duurzame Daksystemen, samen met de Wédéflex Established Dealers, voor waterdichte, duurzaam presterende daken. En bieden we nagenoeg even lang opdrachtgevers een unieke verzekerde garantie. Juist in deze tijd schatten opdrachtgevers deze geboden zekerheid op waarde. Met reden. De door ons geboden verzekeringsvoorwaarden zijn dan ook regelmatig doorslaggevend in de keuze voor Wédéflex. Wat wij volledig begrijpen, want de extra zekerheid geeft vertrouwen en sluit risico’s uit. Ook op dit gebied zijn we er voor onze opdrachtgevers.

Onderscheidende zekerheden
De unieke Wédéflex Verzekerde Garantie verzekering is ondergebracht bij HDI Global SE in Rotterdam en kent een aantal onderscheidende zekerheden:

  • Het materiaal én de verwerking zijn voor een basisperiode van 10 jaar gedekt. Na deze periode bestaat de mogelijkheid de verzekering met een periode van 5 jaar te verlengen. De verzekerde som bouwt niet af. En er is geen eigen risico voor de opdrachtgever.
  • Insolventie van zowel het dakdekkersbedrijf als Wédéflex zelf is ook meeverzekerd. Voor de opdrachtgever een geruststellende gedachte.
  • De verzekering kent een ruime keuringseis ten aanzien van de hoeveelheid water die op de dakbedekking mag achterblijven. De acceptatie ligt aanmerkelijk hoger dan opgenomen in het Bouwbesluit, of in ‘De Vakrichtlijn’.
  • Ook stelt de verzekering artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek ter zijde: ‘De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak’. Schade als gevolg van natuurlijke veroudering kan op grond van dit artikel afgewezen worden. Het is klip en klaar dat alleen een verzekering die dit artikel terzijde stelt waarde heeft.

Waarom durft Wédéflex dit aan?
Allereerst: we hebben 45 jaar ervaring met onze producten. Dat kunnen er niet veel zeggen. Verder werken we alleen met vaste, goed opgeleide verwerkers (de Wédéflex Established Dealers). Deze hebben zich verplicht te werken conform de geldende KOMO-certificaten en de richtlijnen van de Wédéflex Verzekerde Garantie, vastgelegd door Kiwa BDA BV. Wédéflex Dealers zijn stuk voor stuk solide bedrijven. Ze zijn vakkundig, ervaren en in het bezit van het KOMO procescertificaat. Tectum – het opleidingsinstituut van de dakenbranche – leidt samen met ons de medewerkers van onze dealers op tot Wédéflex Established verwerkers.

Is Verzekerde Garantie ook mogelijk bij bijzondere dakconstructies?
Hoe het zit als het om bijzondere dakconstructies gaat zoals bijvoorbeeld intensieve groendaken? In samenwerking met onze Wédéflex Established Daktuinspecialisten verstrekken we ook dan een complete Verzekerde Garantie voor intensieve daktuinconstructies. Dus als er een gedekte schade aan het Wédéflex dakbedekkingssysteem geconstateerd is, wordt de aanwezige daktuin voor kosten van de verzekering verwijderd en na het repareren van de dakbedekking weer in originele staat teruggebracht. Óók wanneer de schade is ontstaan door of tijdens het aanbrengen van de daktuin zelf.

Onze daktuinspecialisten:
● Binder Daktuinen (Poortugal)
● Copijn Groenaanleg en Beheer (Utrecht)
● Farwick Groenspecialisten (Enschede)
● Jonkers Daktuinen (Venlo)
● Wencop Hoveniers (Barneveld)

Roy Aarts, Lead Underwriter Engineering bij HDI Global SE
“HDI is alleen actief in BtoB en dan met name in het industriële segment. We zijn een grote speler in technische verzekeringen en specifiek constructie allrisk (CAR) /montageverzekeringen en garanties voor de bouw. De samenwerking met Wédéflex bestaat al meer dan 30 jaar. Wat ik knap vind, is dat ze zowel hun marktbenadering als hun technische prestaties tot kunst verheven hebben. Als klant koop je zekerheid. En hun rechttoe rechtaan manier van werken geeft ons als verzekeraar ook vertrouwen. Wédéflex laat niets aan het toeval over. Is recht door zee. Ze leggen de dingen op tafel zoals ze zijn. Samen zoeken we altijd naar de beste oplossing.”

Verzekerde garantie met uit- en inbouwdekking
Platte daken vervullen primaire functies zoals waterdichtheid, behoud van isolerend vermogen en windvastheid. Maar daar blijft het anno nu niet bij. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe functies zoals zonnepanelen of andere installaties op het dak. Of aan een dakterras, een wandel-promenade of een parkeerplaats op het dak. En ook een waterbufferend extensief groendak is een steeds gangbaardere optie. De ruimte is beperkt in ons drukbevolkte landje, dus zo vreemd is dit allemaal niet. Maar wel belangrijk: er zijn meestal forse investeringen gedaan in deze extra functies. Neem nou een PV-installatie op je dak. Die heeft als doel duurzame energie opwekken. En heeft vaak een technische levensduur van 25 tot 30 jaar. Opbrengstberekeningen gaan dus uit van deze periode. Wat nu als de onderliggende dakbedekking tussentijds moet worden vervangen? Dan gaat zo’n opbrengst-berekening direct niet meer op. Opdrachtgevers die overwegen een PV-installatie op hun platte dak te plaatsen, doen er daarom goed aan voor Wédéflex dakbedekkingen te kiezen. De 40 jaar bewezen duurzaamheid van Wédéflex biedt een toereikende exploitatiehorizon én zekerheid in exploitatieberekeningen. En gaat het onverhoopt toch fout? Dan is er de zekerheid van de Wédéflex Verzekerde Garantie met uit- en inbouwdekking. In geval van een onder de Verzekerde Garantie gedekte tekortkoming, voorziet deze dekking in het vergoeden van de kosten voor het verwijderen en na de reparatie opnieuw aanbrengen van de op het dak aangebrachte zaken. Of dat nu het extensieve groendak is of de PV- of zonnecollectorinstallatie. De dekking heeft een maximum van 1 miljoen euro.