Nieuw daksysteem voor Rotterdams monument

Het Hulstkamp Gebouw is een rijksmonument aan de Maaskade in Rotterdam. Het is een echte eyecatcher aan de noordzijde van het Noordereiland. De Rotterdamse architect Jacobus Pieter Stok ontwierp het in 1889 in neorenaissancestijl. Kenmerkend is het gebruik van rode baksteen, versierd met witte banden en ornamenten. Daar voegen we vanaf nu fraaie witte hellende daken als kenmerkend onderdeel aan toe.

In opdracht van de firma Laming & Zonen ontwierp de Rotterdamse architect Jacobus Pieter Stok in 1888 het Hulstkamp Gebouw. Dat deed hij in de Hollandse neorenaissancestijl, waarmee hij de mode van zijn tijd volgde. Een typisch stijlkenmerk is de combinatie van natuursteen en rood metselwerk. Ook de cordons, de horizontale witte banden in de gevel, zijn zeer kenmerkend.

Margarine- en kaasfabriek en jeneverdistilleerderij
Als eerste diende het Hulstkamp Gebouw als margarine- en kaasfabriek voor de firma Laming & Zonen. Naast de productie- en opslagruimten, wilde de directie ook graag een kantoor en woonhuis in het pand. Na het faillissement werd het gebouw eigendom van de firma Hulstkamp & Zoon & Molijn. Deze firma vestigde een jeneverdistilleerderij in het pand. Met name het pakhuisgedeelte was ideaal voor de firma omdat de oude jenevers lang moesten rijpen. Aan deze decennialange aanwezigheid van de firma Hulstkamp heeft het gebouw haar naam te danken. In de volksmond werd het gebouw dan ook bekend als ‘het Hulstkamp Gebouw’. De firma verrichtte tot 1978 haar activiteiten in het gebouwencomplex, waarna het bedrijf in hetzelfde jaar werd overgenomen door de Amsterdamse concurrent Bols.

Bezetting door de Duitsers
Bij de bombardementen op Rotterdam in mei 1940 werd het Noordereiland grotendeels ontzien. De Duitsers hadden het Noordereiland geannexeerd, waarna ze het Hulstkamp Gebouw direct bezetten. Uiteindelijk zijn alleen de twee punten van het eiland getroffen, waarbij er zo’n 600 woningen verloren zijn gegaan. Dit waren Engelse bombardementen, bedoeld om de Duitsers te isoleren door de Maasbruggen te treffen. Het Hulstkamp Gebouw bleef gedurende de oorlog verder geheel intact.

Nieuwe functies door de jaren heen
In 1979 werd het Hulstkamp Gebouw gekocht door de Rotterdamse ontwikkelaar Tom Westermeijer. Hij wilde graag een kantorenen congrescentrum tot stand brengen in het Hulstkamp Gebouw. Dit zorgde voor een rigoureuze metamorfose van het interieur. Van 1980 tot 1995 is in het Hulstkamp Gebouw het Mariniersmuseum gevestigd geweest. Het gebouw is door zijn hoogte, breedte en diepte een uitzondering in de verder uniforme en vrij homogene gevelwand aan de Maaskade.

Het gebouw dankt haar bekendheid dan ook vooral aan zijn monumentale gevel aan de Maaskade. Daarmee is het Hulstkamp Gebouw uitgegroeid tot een bekend en beeldbepalend gebouw van voor de oorlog. En kreeg het in 2000 de status van rijksmonument. Sinds 1995 is het Hulstkamp Gebouw een multifunctionele evenementenlocatie. Uitdagingen dak Hulstkamp Gebouw De bestaande PVC dakbedekking dateert van 1995. Op de bovendaken was de PVC mechanisch bevestigd en op de lager gelegen daken verlijmd op de PUR-isolatie. Door weekmakerverlies was de PVC verhard en bros geworden. Met regelmaat traden lekkages op. Deze daken worden nu voorzien van een Wédébase 446 mechanisch bevestigd en een toplaag van Wédéflex Mineral Ultra White gebrand. De dakhelling is de grootste uitdaging voor de dakdekkers. Met een helling van wel 40 tot 45 graden en een daklengte van rond de 7 meter zijn deze daken echte ‘kuitenbijters’. Daarom zijn er noksteigers en speciale ladders aanwezig om de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken. Van de lagere daken wordt de dakbedekking verwijderd en voorzien van een harde persing isolatie van Rockwool isolatie (10 cm dikte, geluidsisolerend) om geluidshinder in de onderliggende zalen te voorkomen. Ook hierop wordt een Wédébase 446 mechanisch bevestigd en een toplaag van Wédéflex Mineral Ultra White gebrand.

Wédéflex Mineral Ultra White gaat hittestress in stedelijk gebied tegen en vermindert daarmee de koellast van gebouwen. Wel zo duurzaam!

Hulstkamp Gebouw Rotterdam

Project:
Renovatie daken

Opdrachtgever/Eigenaar:
Hulstkamp Gebouw

Aannemer opdracht:
Van Omme & De Groot

Wédéflex Dealer:
BOKO Dakbedekkers

Omvang dakoppervlak:
Totaal ongeveer 1600 m²

Wédéflex producten:
Wédébase 446
Wédéflex Mineral Ultra White